Uppsala destination

Om Destination Uppsala

Statistik över gästnätter

Gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och privatrum i Uppsala kommun.

Antal gästnätter på hotell, vandrarhem och i stugbyar 

Här finner du månadsvisa rapporter över gästnattsutvecklingen i Uppsala kommun för hotell, vandrarhem, camping, stugby och camping.

Statistiken som redovisas bygger på inkvarteringsstatistiken som redovisas av SCB på  uppdrag av Tillväxtverket.