Uppsala destination

Om Destination Uppsala

Statistik

Destination Uppsala tillhandahåller statistik rörande besöksnäringen i Uppsala kommun.

Antal gästnätter på hotell, vandrarhem och i stugbyar och camping

Destination Uppsala prenumerar på SCB:s inkvarteringsstatistik för hotell, vandrarhem, stugby och camping. Den finns tillgänglig efter ca fem-sex veckor efter föregående månadsskifte och publiceras en gång i månaden.
Statistik över gästnattsutvecklingen i Uppsala län och Uppsala kommun

Besökstatistik för anläggningar i Uppsala kommun

Destination Uppsala samlar årligen in besöksstatistik för utvalda anläggningar och områden i kommunen.

Besöksmålsstatistik 2023

Besöksmålsstatistik Uppsala kommun 2019-2022

Omsättning, skatteintäkter och sysselsättning 

Destination Uppsala har tillgång till den senaste tillgängliga informationen, kontakta oss kring vad ni vill ta del av.

Kontakt för turismrelaterad statistik
Charlotte Skott, VD Destination Uppsala AB
Tel +46 0 18 727 13 12, +46 705 66 55 58
E-posta Charlotte Skott

Länkar till webbplatser med turistisk statistik:

Tillväxtverkets sida om inkvarteringsstatistik

SCB’s sida för inkvarteringsstatistik

Statistik för möten och evenemang i Uppsala

Destination Uppsala sammanställer årligen en återkommande rapport över de möten och evenemang som arrangeras i Uppsala. Med samma mätmetoder och nyckeltal kan vi leverera mötes- och evenemangsstatistik med jämförbara siffror för möjlighet till uppföljning och påverkan på utvecklingen på lång sikt.

Kontakt för statistik relaterad till möten och evenemang i Uppsala
Anna Lindström
Tel +46 18 727 48 34, +46 76 761 83 35
E-posta Anna Lindström