Uppsala destination

Om Destination Uppsala

Mätningar, analyser och trender

Besöksundersökning Uppsala 2022
Juni–augusti 2022
Research Onehar under sommaren 2022 genomfört en besöksundersökning på olika besöksmål och platser runt om i Uppsala. Undersökningen har i första hand syftat till att kartlägga turisternas besök. Sammanfattningsvis är den vanligaste sällskapssammansättningen bland besökarna par. 3 av 10 respondenter har barn med sig i sitt resesällskap. Omkring hälften av besökarna stannar i Uppsala över dagen. De övernattande besökarna bor i regel på hotell eller hemma hos släkt och vänner. Övriga boendeformer, som exempelvis camping och hyrd stuga/lägenhet, ökar något från föregående års mätning. De vanligaste aktiviteterna är besök till museer/besöksmål, besöka restaurang/café samt träffa släkt/vänner.

Marknadsundersökning om Uppsalabornas besök av släkt och vänner 
På uppdrag av Destination Uppsala har Provos Research genomfört ca 600 webbintervjuer med boende i Uppsala. Syftet är att undersöka Uppsalabornas besök av släkt och vänner. Marknadsundersökningen är en del av Uppsalaenkäten.

För frågor och mer information, vänligen kontakta Brita Zetterberg Blom.

Resa i Sverige 2022
Vi är medlemmar i nätverket Swedish Network of Destination Management Organisations (SNDMO), som varje år publicerar den viktiga undersökningen Resa i Sverige. Den mäter varumärkeskännedom och attityder som besökarnöjdhet kopplat till besök till nätverkets medlemsdestinationer samt dem man planerar att besöka. Tryggt och klimatsmart allt viktigare när svenskar väljer resmål i Sverige, det visar den färska undersökningen ”Resa i Sverige 2022”. Den årliga undersökningen analyserar svenska resenärers vanor och preferenser kring resande i Sverige. Undersökningen fokuserar även på specifika attityder och nöjdhetsnivåer kopplade till särskilda städer/platser.

Turista i Sverige
Maj 2018
Varumärkesanalys av staden Uppsala utförd på kvinnor & män i åldrarna 18-70 i maj 2018, baserad på drygt 400 svar. Baserad på en omfattande undersökning beställd av 29 destinationer i Sverige med ca. 4000-5000 svarande per fråga.

Uppsalaenkäten 2018, del 1
600 webbintervjuer med person 17-80 år boende i Uppsala kommun.

Varumärkesundersökning YouGov 2014 
Januari-februari 2014
Den nationella varumärkesundersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 29 januari – 3 februari 2014 har sammanlagt 1003 intervjuer genomförts med män och kvinnor 18-64 år.