Uppsala destination

Om Destination Uppsala

Mätningar, analyser och trender

Marknadsundersökning om Uppsalabornas besök av släkt och vänner 
På uppdrag av Destination Uppsala har Provos Research genomfört ca 600 webbintervjuer med boende i Uppsala. Syftet är att undersöka Uppsalabornas besök av släkt och vänner. Marknadsundersökningen är en del av Uppsalaenkäten.

För frågor och mer information, vänligen kontakta Brita Zetterberg Blom.

Resa i Sverige 2020 – Uppsala
Vi är medlemmar i nätverket Swedish Network of Destination Management Organisations (SNDMO), som varje år publicerar den viktiga undersökningen Resa i Sverige. Den mäter varumärkeskännedom och attityder som besökarnöjdhet kopplat till besök till nätverkets medlemsdestinationer samt dem man planerar att besöka. Årets undersökning genomfördes under september, strax efter avslutad sommarsäsong.

Resa i Sverige 2020 visar naturligt nog stora förändringar i resebeteendet som en följd av pandemin. Men också en stor villighet att fortsätta resa inom Sverige, vilket är positivt. En stor andel av de tillfrågade säger att de i större utsträckning än planerat valde att stanna i närheten av hemmet, dvs. att ha hemester. Många planerar redan för resande inom landet 2021:4 av 5 personer uppger att de vill se mer av Sverige framöver. Rapporten innehåller en fördjupning för Uppsala.

Besöksundersökning Uppsala 2020
Juni–juli 2020
Research One har genomfört intervjuer med besökare i Uppsala. Syftet med undersökningarna är att regelbundet generera förstahandsinformation från faktiska besökare i Uppsala i avseendet demografiska och turistekonomiska faktorer. Denna sommar var annorlunda mot en vanlig sommar i Uppsala p.g.a. rådande pandemi, och det syns tydligt på flera sätt i undersökningen. Betydligt färre utländska besökare, och fler besökare från närområden är en effekt. Undersökningen redogör vilka besökare Uppsala haft i sommar, vad de gjorde när de är här, och hur deras spendering ser ut.  82 % av respondenterna svarade att deras resa till Uppsala i sommar säkert eller troligtvis skulle ha blivit av även om det inte funnits några reserestriktioner kopplat till covid-19.

Besöksundersökning Uppsala 2018/2019
April 2018–April 2019
Research One har genomfört intervjuer med besökare i Uppsala. Syftet med undersökningarna är att regelbundet generera förstahandsinformation från faktiska besökare i Uppsala i avseendet demografiska och turistekonomiska faktorer.

Turista i Sverige
Maj 2018
Varumärkesanalys av staden Uppsala utförd på kvinnor & män i åldrarna 18-70 i maj 2018, baserad på drygt 400 svar. Baserad på en omfattande undersökning beställd av 29 destinationer i Sverige med ca. 4000-5000 svarande per fråga.

Uppsalaenkäten 2018, del 1
600 webbintervjuer med person 17-80 år boende i Uppsala kommun.

Varumärkesundersökning YouGov 2014 
Januari-februari 2014
Den nationella varumärkesundersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 29 januari – 3 februari 2014 har sammanlagt 1003 intervjuer genomförts med män och kvinnor 18-64 år.