Mätningar, analyser och trender

Lär känna Uppsalas besökare

Få djupgående insikter om turismen i Uppsala genom våra mätningar, enkäter och trendanalyser. Utforska vår samling av rapporter som kartlägger besökares beteenden och preferenser och lär känna målgrupperna som är intresserade av Uppsala och Sverige som resmål.

Juni-augusti 2023

Besöksundersökning Uppsala sommaren 2023

Research One har på uppdrag av Destination Uppsala genomfört fältintervjuer med besökare på olika platser runt om i Uppsala. Undersökningen genomförs årligen under sommarmånaderna och syftar till att få högre kännedom om besökare till Uppsala.

Undersökningen ger oss fördjupad information om exempelvis anledning till besöket, hur man tagit sig hit, vad man upplever när man är här och hur man bor, samt utgiftsmönster.

Den Globala Resenären

Visit Swedens Målgruppsanalyser

Visit Sweden genomför kontinuerligt omfattande intervjuundersökningar med resenärer från marknaderna; Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, USA, Norge, Danmark, Finland och sedan 2021 även Sverige. I deras kunskapsbank finns mycket att lära kring likheterna och skillnaderna inom målgruppen ”Den Globala Resenären” som den kallas, beroende på vilka utlandsmarknader som är aktuella.

Vad spenderar besökare sina pengar på?

24 timmar i Uppsala

 

 

597 SEK

Café och restaurang

142 SEK

Shopping

55 SEK

Aktiviteter

395 SEK

Boende & logi

Svenska resenärers vanor

Resa i Sverige

Vi är medlemmar i nätverket Swedish Network of Destination Management Organisations (SNDMO), som varje år publicerar den viktiga undersökningen Resa i Sverige. Den mäter varumärkeskännedom och attityder som besökarnöjdhet kopplat till besök till nätverkets medlemsdestinationer samt dem man planerar att besöka. Tryggt och klimatsmart allt viktigare när svenskar väljer resmål i Sverige, det visar den färska undersökningen ”Resa i Sverige 2022”. Den årliga undersökningen analyserar svenska resenärers vanor och preferenser kring resande i Sverige. Undersökningen fokuserar även på specifika attityder och nöjdhetsnivåer kopplade till särskilda städer/platser.

Varumärkesanalys av staden Uppsala utförd på kvinnor & män i åldrarna 18-70 i maj 2018, baserad på drygt 400 svar. Baserad på en omfattande undersökning beställd av 29 destinationer i Sverige med ca. 4000-5000 svarande per fråga.

På uppdrag av Destination Uppsala har Provos Research genomfört ca 600 webbintervjuer med boende i Uppsala. Syftet är att undersöka Uppsalabornas besök av släkt och vänner. Marknadsundersökningen är en del av Uppsalaenkäten.

600 webbintervjuer med personer i åldrarna 17-80 år boende i Uppsala kommun och som genomfördes våren 2018 genom webbintervjuer. Marknadsundersökningen är en del av Uppsalaenkäten.