Uppsala destination

Om Destination Uppsala

Mätningar, analyser och trender

Besöksundersökning Uppsala sommaren 2023
Juni-augusti 2023

Research One har på uppdrag av Destination Uppsala genomfört fältintervjuer med besökare på olika platser runt om i Uppsala. Undersökningen genomförs årligen under sommarmånaderna och syftar till att få högre kännedom om besökare till Uppsala.

Undersökningen ger oss fördjupad information om exempelvis anledning till besöket, hur man tagit sig hit, vad man upplever när man är här och hur man bor, samt utgiftsmönster.

Marknadsundersökning om Uppsalabornas besök av släkt och vänner 
På uppdrag av Destination Uppsala har Provos Research genomfört ca 600 webbintervjuer med boende i Uppsala. Syftet är att undersöka Uppsalabornas besök av släkt och vänner. Marknadsundersökningen är en del av Uppsalaenkäten.

För frågor och mer information, vänligen kontakta Brita Zetterberg Blom.

Resa i Sverige 2022
Vi är medlemmar i nätverket Swedish Network of Destination Management Organisations (SNDMO), som varje år publicerar den viktiga undersökningen Resa i Sverige. Den mäter varumärkeskännedom och attityder som besökarnöjdhet kopplat till besök till nätverkets medlemsdestinationer samt dem man planerar att besöka. Tryggt och klimatsmart allt viktigare när svenskar väljer resmål i Sverige, det visar den färska undersökningen ”Resa i Sverige 2022”. Den årliga undersökningen analyserar svenska resenärers vanor och preferenser kring resande i Sverige. Undersökningen fokuserar även på specifika attityder och nöjdhetsnivåer kopplade till särskilda städer/platser.

Turista i Sverige
Maj 2018
Varumärkesanalys av staden Uppsala utförd på kvinnor & män i åldrarna 18-70 i maj 2018, baserad på drygt 400 svar. Baserad på en omfattande undersökning beställd av 29 destinationer i Sverige med ca. 4000-5000 svarande per fråga.

Uppsalaenkäten 2018, del 1
600 webbintervjuer med person 17-80 år boende i Uppsala kommun.

Varumärkesundersökning YouGov 2014 
Januari-februari 2014
Den nationella varumärkesundersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 29 januari – 3 februari 2014 har sammanlagt 1003 intervjuer genomförts med män och kvinnor 18-64 år.