Uppsala destination

Om Destination Uppsala

Mätningar, analyser och trender

 • Besöksundersökning Uppsala 2020
  Juni–juli 2020
  Research One har genomfört intervjuer med besökare i Uppsala. Syftet med undersökningarna är att regelbundet generera förstahandsinformation från faktiska besökare i Uppsala i avseendet demografiska och turistekonomiska faktorer.

  Denna sommar var annorlunda mot en vanlig sommar i Uppsala p.g.a. rådande pandemi, och det syns tydligt på flera sätt i undersökningen. Betydligt färre utländska besökare, och fler besökare från närområden är en effekt. Undersökningen redogör vilka besökare Uppsala haft i sommar, vad de gjorde när de är här, och hur deras spendering ser ut.  82 % av respondenterna svarade att deras resa till Uppsala i sommar säkert eller troligtvis skulle ha blivit av även om det inte funnits några reserestriktioner kopplat till covid-19.

 • Besöksundersökning Uppsala 2018/2019
  April 2018–April 2019
  Research One har genomfört intervjuer med besökare i Uppsala. Syftet med undersökningarna är att regelbundet generera förstahandsinformation från faktiska besökare i Uppsala i avseendet demografiska och turistekonomiska faktorer.
 • Turista i Sverige
  Varumärkesanalys av staden Uppsala utförd på kvinnor & män i åldrarna 18-70 under maj 2018, baserad på drygt 400 svar. Baserad på en omfattande undersökning beställd av 29 destinationer i Sverige med ca. 4000-5000 svarande per fråga.
 • Varumärkesundersökning YouGov 2014 
  Den nationella varumärkesundersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 29 januari – 3 februari 2014 har sammanlagt 1003 intervjuer genomförts med män och kvinnor 18-64 år.