Uppsala destination

Om Destination Uppsala

Mätningar, analyser och trender

Resa i Sverige 2020 – Uppsala
Vi är medlemmar i nätverket Swedish Network of Destination Management Organisations (SNDMO), som varje år publicerar den viktiga undersökningen Resa i Sverige. Den mäter varumärkeskännedom och attityder som besökarnöjdhet kopplat till besök till nätverkets medlemsdestinationer samt dem man planerar att besöka. Årets undersökning genomfördes under september, strax efter avslutad sommarsäsong.

Resa i Sverige 2020 visar naturligt nog stora förändringar i resebeteendet som en följd av pandemin. Men också en stor villighet att fortsätta resa inom Sverige, vilket är positivt. En stor andel av de tillfrågade säger att de i större utsträckning än planerat valde att stanna i närheten av hemmet, dvs. att ha hemester. Många planerar redan för resande inom landet 2021:4 av 5 personer uppger att de vill se mer av Sverige framöver. Rapporten innehåller en fördjupning för Uppsala.

Besöksundersökning Uppsala 2020
Juni–juli 2020
Research One har genomfört intervjuer med besökare i Uppsala. Syftet med undersökningarna är att regelbundet generera förstahandsinformation från faktiska besökare i Uppsala i avseendet demografiska och turistekonomiska faktorer.Denna sommar var annorlunda mot en vanlig sommar i Uppsala p.g.a. rådande pandemi, och det syns tydligt på flera sätt i undersökningen. Betydligt färre utländska besökare, och fler besökare från närområden är en effekt. Undersökningen redogör vilka besökare Uppsala haft i sommar, vad de gjorde när de är här, och hur deras spendering ser ut.  82 % av respondenterna svarade att deras resa till Uppsala i sommar säkert eller troligtvis skulle ha blivit av även om det inte funnits några reserestriktioner kopplat till covid-19.

Besöksundersökning Uppsala 2018/2019
April 2018–April 2019
Research One har genomfört intervjuer med besökare i Uppsala. Syftet med undersökningarna är att regelbundet generera förstahandsinformation från faktiska besökare i Uppsala i avseendet demografiska och turistekonomiska faktorer.

Turista i Sverige
Maj 2018
Varumärkesanalys av staden Uppsala utförd på kvinnor & män i åldrarna 18-70 i maj 2018, baserad på drygt 400 svar. Baserad på en omfattande undersökning beställd av 29 destinationer i Sverige med ca. 4000-5000 svarande per fråga.

Uppsalaenkäten 2018, del 1
600 webbintervjuer med person 17-80 år boende i Uppsala kommun.

Varumärkesundersökning YouGov 2014 
Januari-februari 2014
Den nationella varumärkesundersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 29 januari – 3 februari 2014 har sammanlagt 1003 intervjuer genomförts med män och kvinnor 18-64 år.