Uppsala destination

Om Destination Uppsala

Affärsidé & ägardirektiv

Destination Uppsala ABs affärsidé

Affärsidé

Bolaget levererar förutsättningar som positionerar Uppsala som den självklara destinationen. Detta genom att utveckla, sälja och arbeta för besöksrelaterade etableringar och genom att marknadsföra platsen till valda marknader och målgrupper, med målet att skapa intäkter och utveckling tillsammans med Uppsalas näringsliv.

Bolagets ägardirektiv

• Bolaget ska utveckla och marknadsföra den del av varumärket Uppsala som rör besöksnäringen. Detta ska ske i nära samarbete med näringslivet, föreningslivet och andra externa aktörer.

• Bolaget ska värva och utveckla evenemang, möten och besöksrelaterade etableringar till Uppsala. Arbetet ska ske i nära samarbete med angränsande kommuner, organisationer, näringslivet, universiteten och andra offentliga myndigheter i syfte att stärka Uppsalas position inom besöksnäringen såväl nationellt som internationellt.

• Bolaget ska uppmuntra arrangörer och besökare att resa hållbart till möten och evenemang i Uppsala.

• Bolaget ska koordinera samverkan mellan de arenor som kommunen helt eller delvis finansierar samt projektleda evenemang för besöksnäringen på uppdrag av Uppsala kommun eller externa aktörer.

• Bolaget ska i samverkan med nämnder och bolag bidra i planering av en flerfunktionell användning av lokaler, anläggningar och mark för att skapa förutsättningar för fler och större möten och evenemang som bidrar till stärkt besöksnäring och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

• Bolaget ska, vid om- eller nybyggnation av mötes-, sport-, evenemangs- och rekreationsanläggningar, bidra med sakkunskap så att behoven hos dem som besöker eller arrangerar evenemang i Uppsala tillmötesgås och beaktas.