Uppsala destination

Om Destination Uppsala

Affärsidé & ägardirektiv

Destination Uppsala ABs affärsidé

Affärsidé

Bolaget levererar förutsättningar som positionerar Uppsala som den självklara destinationen. Detta genom att utveckla, sälja och arbeta för besöksrelaterade etableringar och genom att marknadsföra platsen till valda marknader och målgrupper – med målet att skapa intäkter och utveckling tillsammans med Uppsalas näringsliv.

Bolagets ägardirektiv

• Bolaget arbetar i enlighet med den fastställda Strategi för besöksnäringen (KF 2014-11-24)

• Bolaget ska utveckla och marknadsföra den del av varumärket Uppsala som rör besöksnäringen. Detta ska ske nära samarbete med näringslivet och andra externa aktörer utifrån den av kommunstyrelsen beslutade varumärkespositionen. (KS 2016-04-06)

• Bolaget värvar och utvecklar evenemang, möten och besöksrelaterade etableringar till Uppsala. Arbetet sker i nära samarbete med angränsande kommuner, det lokala föreningslivet, näringsliv, universiteten och andra offentliga myndigheter i syfte att stärka Uppsalas position inom besöksnäringen såväl nationellt som internationellt.

• Bolaget koordinerar samverkan mellan de arenor som kommunen helt eller delvis finansierar samt projektleder evenemang på uppdrag av Uppsala kommun eller externa aktörer.