Uppsala destination

Om Destination Uppsala

Om webbplatsen

Destinationuppsala.se är Uppsalas officiella besöksguide. Webbplatsen ägs av Destination Uppsala AB som har i huvuduppgift att sälja och marknadsföra Uppsala.

Hur delar du med dig av dina synpunkter?

För oss är ingenting viktigare än vad du som användare tycker om oss, Uppsala och vår webbplats. Du kan på flera sätt dela med dig av dina synpunkter på destinationuppsala.se. Om du vill dela med dig av dina erfarenheter och åsikter gör du det genom att kommentera innehållet på webbplatsen under knappen ”Tyck till”. Du kan även skicka dina synpunkter till oss via e-post till webmaster-duab@uppsala.se.

Vad du kan göra för att få din verksamhet omnämnd på destinationuppsala.se?

Alla texter på vår webbplats är redaktionella på samma sätt som i ett resemagasin. Vi tar gärna emot tips och idéer om vad du som besökare tycker vi borde skriva mer om. Vi på redaktionen gör oberoende urval utifrån våra målgruppers intressen. Om du arrangerar ett evenemang kan du skicka in informationen om det genom att använda tipsformuläret på sidan lämna evenemangstips.

Copyright

Upphovsrätten till innehållet på denna webbplats innehas av Destination Uppsala som förbehåller sig alla rättigheter. Vill du använda någon information kontakta alltid Destination Uppsala och uppge/länka alltid till källan.
Kontakta oss 

Bilder

Våra bilder får inte kopieras eller användas i andra sammanhang utan att Destination Uppsala har givit sitt medgivande. Om du är intresserad av att ladda ner uppsalabilder, besök vår bildbank.

Innehåll

Innehållet på denna webbplats är redaktionellt. Detta innebär att information som kommer in via tips eller per rekommendation, genomgår granskning och eventuell redigering. Redaktionen på destinationuppsala.se äger full bestämmanderätt över presentationen och urvalet av information som registreras och presenteras på webbplatsen. Informationen hanteras utifrån dessa riktlinjer:

  • Informationen ska bedömas vara intressant för besökare till Uppsala.
  • Information av alltför lokal karaktär publiceras inte.
  • Information som skulle kunna uppfattas som anstötliga, eller innehållande rasistiska eller sexistiska budskap kommer att raderas.
  • Informationen ska i största mån vara kortfattad och objektiv.
  • Information av internationellt intresse riktad mot utländska besökare samt information av nationellt intresse riktad mot svenska besökare, prioriteras.

Genom att bidra med information via våra formulär för evenemang eller via kommentarer godkänner du också att Destination Uppsala sprider informationen vidare till samarbetspartners, och att informationen används oss med samarbetspartners för att marknadsföra Uppsala som besöksmål. Evenemangsinformation som du tipsar om får av Destination Uppsala med samarbetspartners användas både i tryckt material såväl som för publicering på webben.

Personuppgifter

Destination Uppsala har som målsättning att alla personer vars personuppgifter behandlas av oss alltid skall kunna känna sig säkra på att den personliga integriteten respekteras och att hans/hennes personuppgifter behandlas med tillbehörlig försiktighet.

Destination Uppsala kommer att följa nationell datalagstiftning gällande insamling och användning av till individer kopplade data (personuppgifter), såsom GDPR.

Personuppgifter, inklusive data såsom namn och adresser, som du lämnar till Destination Uppsala kommer att behandlas såväl manuellt som av datorer. De personuppgifter du lämnar behandlas i syfte att kunna förse dig med den information och tjänster som du begärt, samt i marknadsföringssyfte och för uppföljning av försäljning/produktutveckling.

Enligt GDPR har du rätt att få tillgång till, samt rätta till dina personuppgifter. Destination Uppsala kommer att respektera denna rättighet så långt det är möjligt för att kunna uppfylla sina juridiska förpliktelser.

Kontakt

E-posta Webmaster

Kontakta till Destination Uppsalas dataskyddsombud – dso.destinationuppsala@jpinfonet.se