Uppsala destination

Om Destination Uppsala

För dig inom besöksnäringen

Destination Uppsala arbetar aktivt för att stödja och utveckla Uppsala som besöksmål, för att öka antal besökare och skapa ökad affärsnytta för dig som aktör inom den lokala besöksnäringen.

Träffa oss

Destination Uppsala tillsammans med Uppsala City bjuder in till gemensamma frukostmöten en gång i månaden för dig som arbetar i besöksnäringen. Vi nätverkar och lyfter fram aktuell statistik, utvecklingsprojekt, evenemang och händelser att hålla koll på. Kontakta anna.lindstrom4@uppsala.se eller helena.bovin@uppsala.se för att få en inbjudan.

En fredag månaden välkomnar Uppsala kommun dig som företagare till öppna luncher, läs mer här om aktuella datum och anmälan i denna länk.

Några tillfällen per år anordnas även leverantörsträffar för dig som önskar veta mer om hur ditt företag kan bli leverantör till Uppsala kommun, se aktuella datum och information i länken här.

Stöd till näringslivet

Många företag och organisationer i Uppsala är hårt utsatta för följderna av covid-19/coronavirus. Utvecklingen har på kort tid varit dramatisk, med bland annat varsel om uppsägningar. Mycket tyder på att situationen kan förvärras.

För att mildra effekterna för drabbade individer, företag och föreningar har kommunen beslutat om ett brett åtgärdspaket. Läs mer om Uppsala kommuns stödåtgärder för företag som drabbats av covid-19

Safetovisit2

Safe to visit

Är du medlem i Visita och verksam inom camping, hotell och restaurang?  Då kan du ladda ned material med rekommenderade åtgärder för din verksamhet för att minska smittspridningen. Mer information om åtgärder och material hittar du på Visitas hemsida