Uppsala destination

Om Destination Uppsala

För dig inom besöksnäringen

Destination Uppsala arbetar aktivt för att stödja och utveckla Uppsala som besöksmål, för att öka antal besökare och skapa ökad affärsnytta för dig som aktör inom den lokala besöksnäringen.

Träffa oss

Destination Uppsala tillsammans med Uppsala City bjuder in till gemensamma frukostmöten en gång i månaden för dig som arbetar i besöksnäringen. Vi nätverkar och lyfter fram aktuell statistik, utvecklingsprojekt, evenemang och händelser att hålla koll på. Kontakta anna.lindstrom4@uppsala.se eller helena.bovin@uppsala.se för att få en inbjudan.

En fredag månaden välkomnar Uppsala kommun dig som företagare till öppna luncher, läs mer här om aktuella datum och anmälan i denna länk.

Några tillfällen per år anordnas även leverantörsträffar för dig som önskar veta mer om hur ditt företag kan bli leverantör till Uppsala kommun, se aktuella datum och information i länken här.

Stöd till näringslivet

Många företag och organisationer i Uppsala är hårt utsatta för följderna av covid-19/coronavirus. Utvecklingen har på kort tid varit dramatisk, med bland annat varsel om uppsägningar. Mycket tyder på att situationen kan förvärras.

För att mildra effekterna för drabbade individer, företag och föreningar har kommunen beslutat om ett brett åtgärdspaket. Läs mer om Uppsala kommuns stödåtgärder för företag som drabbats av covid-19

Utlysningar från Tillväxtverket

Utvecklingscheckar för företag inom natur- och ekoturism.  Tillväxtverket erbjuder inom kort utvecklingscheckar som ska bidra till att öka natur- och ekoturismföretags förmåga att utveckla och ställa om sin verksamhet. Stödet är en del i ett uppdrag som regeringen har gett Tillväxtverket som handlar om att stärka förändringsförmågan och omställningen i besöksnäringsföretag. Utlysningen öppnar 10 mars och är öppen till 30 juni. Det är en kort genomförandetid med deadline 30 september och slutredovisning 31 oktober 2021. Utlysningen är planerad att omfatta cirka 20 miljoner kronor och man kan ansöka om 50 000–150 000 kronor för ett projekt. Tillväxtverket handlägger stödet. Mer information hittar du hos Tillväxtverket.

Safetovisit2

Safe to visit

Är du medlem i Visita och verksam inom camping, hotell och restaurang?  Då kan du ladda ned material med rekommenderade åtgärder för din verksamhet för att minska smittspridningen. Mer information om åtgärder och material hittar du på Visitas hemsida