Uppsala destination

Om Destination Uppsala

För dig inom besöksnäringen

Destination Uppsala arbetar aktivt för att stödja och utveckla Uppsala som besöksmål, för att öka antal besökare och skapa ökad affärsnytta för dig som aktör inom den lokala besöksnäringen.

Följ oss gärna på Linkedin där vi kontinuerligt delar med oss av omvärldsbevakning, statistik, målgruppsanalyser, pågående kampanjer och mycket mer kopplat till vår verksamhet men också från Visit Sweden, Tillväxtverket, Visita och andra viktiga aktörer i vår svenska besöksnäring.

Träffa oss

Destination Uppsala tillsammans med Uppsala City bjuder in till gemensamma frukostmöten en gång i månaden för dig som arbetar i besöksnäringen. Vi nätverkar och lyfter fram aktuell statistik, utvecklingsprojekt, evenemang och händelser att hålla koll på. Kontakta anna.lindstrom4@uppsala.se eller helena.bovin@uppsala.se för att få en inbjudan.

En fredag månaden välkomnar Uppsala kommun dig som företagare till öppna luncher, läs mer här om aktuella datum och anmälan i denna länk.

Några tillfällen per år anordnas även leverantörsträffar för dig som önskar veta mer om hur ditt företag kan bli leverantör till Uppsala kommun, se aktuella datum och information i länken här.

Under 2022 medverkar Destination Uppsala på ett antal nationella och internationella mötesplatser:

  • Matka Nordic Travel Fair, Helsingfors, 19-23 januari  (Evenemanget inställt)
  • Swedish workshop, Falun, 18-19 maj

Stöd till näringslivet

Många företag och organisationer i Uppsala är hårt utsatta för följderna av covid-19/coronavirus. Utvecklingen har på kort tid varit dramatisk, med bland annat varsel om uppsägningar. Mycket tyder på att situationen kan förvärras.

För att mildra effekterna för drabbade individer, företag och föreningar har kommunen beslutat om ett brett åtgärdspaket. Läs mer om Uppsala kommuns stödåtgärder för företag som drabbats av covid-19

Behöver du tillstånd?

Vi vill att det ska vara lätt för dig som arbetar inom besöksnäringen att hitta relevant information. Här hittar du information om olika tillstånd som kan vara användbara för din verksamhet.

  • Vilka tillstånd krävs för att arrangera ett evenemang? Läs mer
  • Behöver du ansöka om serveringstillstånd? Läs mer
  • Vilka tillstånd krävs för att öppna en uteservering? Läs mer
  • Behöver du ansöka om bygglov? Läs mer
  • Vilka regler gäller för food trucks? Läs mer
  • Behöver du hjälp med att starta företag? Läs mer
  • Vilka regler och villkor gäller för torghandel? Läs mer
Safetovisit2

Safe to visit

Är du medlem i Visita och verksam inom camping, hotell och restaurang?  Då kan du ladda ned material med rekommenderade åtgärder för din verksamhet för att minska smittspridningen. Mer information om åtgärder och material hittar du på Visitas hemsida

Bussparkeringar

Det finns ett antal bussparkeringsmöjligheter inne i centrala Uppsala och som kan vara bra för dig som aktör inom besöksnäringen att känna till. Här kan du ladda ned en PDF med information om avgifter och tidsbegränsningar.

Ladda ned karta över bussparkeringar i Uppsala.