LIA och praktikplatser | Uppsala

Om Destination Uppsala

LIA och praktikplatser

Söker du praktikplats eller LIA vid Destination Uppsala?

Se nedan info om de olika enheterna, samt kontaktuppgifter till respektive kontaktperson.

Marknad & kommunikation
Enheten har i uppdrag att marknadsföra Uppsala som besöksmål mot valda målgrupper och marknader, samverka med besöksnäringen samt ansvara för Uppsalas turistinformation. Enheten har också det övergripande ansvaret för bolagets kommunikation, samt för kommunikation inom de projekt och evenemang som Destination Uppsala projektleder.

Kontaktinformation: helena.bovin@uppsala.se

Möten och evenemang
Enheten finns som ett kostnadsfritt stöd och hjälp för de som vill arrangera ett möte eller evenemang i Uppsala. Enheten hjälper till att hitta de bästa alternativen för varje arrangemang, säkerställer ledig kapacitet och preliminärbokar boende, bankett- och möteslokaler. Man erbjuder även rådgivning i utvecklings-, etablerings- och marknadsföringsfrågor.

Kontaktinformation: Uppsalacvb@uppsala.se

Projektledning
Enheten arbetar med projektledning och genomförande av olika uppdrag, i första hand från Uppsala kommun. Några exempel på uppdrag som enheten projektleder är Kulturnatten och Allt ljus. Enheten arbetar även med samverkansprojekt, vilket ger en stark koppling till näringslivet, kulturlivet och idrotten.

Kontaktinformation: jonas.ekebacke@uppsala.se