Om Destination Uppsala

Destination Uppsala AB

Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring.

stationen

Destinationsbolaget ansvarar för stadens turistinformation, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.

Destination Uppsala ingår i avdelningen näringsliv och destination, Uppsala kommun.

Ägare

Destination Uppsala AB är ett helägt kommunalt bolag inom Uppsala kommun Stadshuskoncern.

Styrelse

Erik Pelling (S) Ordförande
Therez Almerfors (M) Ledamot
Tobias Smedberg (V) Ledamot

Vid frågor om Destination Uppsala AB

Charlotte Skott,
VD Destination Uppsala AB
Tel +46 0 18 727 13 12, +46 705 66 55 58
E-posta Charlotte Skott