Uppsala destination

Om Destination Uppsala

Organisation

Destination Uppsalas organisation.

Destination Uppsala är en del av avdelningen näringsliv och destination på Uppsala kommun, där utöver bolagets tre enheter som presenteras här, även enheterna för näringsliv etablering och näringsliv utveckling ingår. Läs mer om näringslivsenheterna samt se kontaktuppgifter här.

Marknad & kommunikation

Verksamhetsområdet marknad & kommunikation ansvarar för bolagets marknadsföring och besöksmottagande.

Enheten har i uppdrag att marknadsföra Uppsala som besöksmål mot valda målgrupper och marknader, samverka med besöksnäringen samt ansvara för Uppsalas turistinformation. Enheten har också det övergripande ansvaret för bolagets kommunikation, samt för kommunikation inom de projekt och evenemang som Destination Uppsala projektleder.

Platsvarumärke Uppsala
Uppsalas platsvarumärke bidrar till att skapa en gemensam bild i marknadsföringen av staden. Destination Uppsala ansvarar för det operativa arbetet kring platsvarumärket inom besöksnäringen.

Möten och evenemang

På Destination Uppsala arbetar vi tillsammans med arrangörer och arenor för att utveckla Uppsala till en ledande mötes-, kongress- och evenemangsstad.

Möten och evenemang bidrar till en ökad synlighet och tillväxt för Uppsala. De ger också möjlighet för fler lokalt verksamma och uppsalabor att, uppleva, inspireras, lära och bygga nätverk, även när arrangemanget genomförs på en annan destination.

Därför finns vi som kostnadsfritt stöd och hjälp för dig som vill arrangera ett möte eller evenemang i Uppsala. Vi hjälper dig att hitta de bästa alternativen för just ditt arrangemang, säkerställer ledig kapacitet och preliminärbokar boende, bankett- och möteslokaler. Vi erbjuder dig rådgivning i utvecklings-, etablerings- och marknadsföringsfrågor.

Projektledning

Inom enheten arbetar vi med projektledning och genomförande av olika uppdrag, i första hand från Uppsala kommun. Några exempel på uppdrag som bolaget projektleder är Kulturnatten och Allt ljus.

En del av de projekt som bolaget driver är samverkansprojekt, vilket gör att vår koppling till näringslivet, kulturlivet och idrotten är stark. Vi projektleder även nätverket Världsklass Uppsala, som delar ut finansiella stöd och bidrag till arrangörer och initiativtagare som har ett evenemang eller konferens som sätter Uppsala på kartan, eller ett initiativ som på ett tydligt sätt bidrar till faktiska förbättringar i samhället

Administration

Administration ansvarar för bolagets ekonomi, telefoni, IT och statistik.