Uppsala destination

Turistekonomisk omsättning

Turistekonomisk omsättning i Uppsala län och kommunerna. Rapporterna gjorda av Resurs AB

Mellan åren 2010-2014 har Destination Uppsala en årlig av Turistekonomiska undersökningar från Företaget Resurs AB som visar omsättningen för besöksnäringen i Uppsala kommun. Fram till 2012 finns även rapporter för Uppsala län och fram till 2010 finns också rapporter för övriga kommuner i länet. För åren 2010-2014 finns en rapport över turisekonomisk omsättning och hur den fördelar sig med den så kallade Simplermetoden, genomför av företaget Bisnode.

Genom antalet övernattande besökare och antalet dagsbesökare beräknas den ekonomiska omsättning besöksnäringen genererat. Omsättningen ger sedan möjlighet att beräkna vilken sysselsättningseffekt den haft. Observera att beräkningsmetoden för antalet dagsbesök på läns- och kommunnivå är olika, varför resultaten på dessa nivåer inte är jämförbara. Skatteintäkter på kommun- och landstinget redovisas också i rapporten.