Program

Tisdag 2 juli Näringsliv, innovation och stadsutveckling

Så kan regioner ge näringslivet mer näring

08.00–08.45 (frukost från 07.30)

Växande regioner behöver beredskap för tillväxt och nya företagsetableringar. Det finns olika spekulationer om hur vi ska kunna ta tillvara på möjligheterna. Kan närliggande områden bidra till regioners utveckling och i så fall hur? Hur stöttar vi nyetableringar och vad ska vi bygga? Välkommen till öppet rundabordssamtal med frukost från 07.30.

Småstad blir storstad blir megastad. Hur mycket klarar planeten?

09.00–11.00

Med växande städer kommer ett behov av expansion, samtidigt som vi måste ta hänsyn till en hållbar samhällsutveckling där invånarnas välmående är centralt. Går det att kombinera expansion och tillväxt med hållbart byggande och långsiktiga klimatmål? Hur skapar vi nya, smarta stadsmiljöer?

Vad kan vi lära av de stora städernas utveckling?

11.15–11.45

Växande städer innebär både hot och möjligheter. Knäckfrågan är hur vi kombinerar expansion och hållbarhet. Vad kan vi lära av de stora städernas utveckling? Och hur ser de internationella erfarenheterna ut? Hur bygger vi för nästa generation, och nästa efter den?

Hållbar företagsamhet i klimatprisad stad. Så fungerar det.

12.00–12.45

Över 50 procent av världens befolkning bor idag i städer och står för 70 procent av världens energirelaterade koldioxidutsläpp. Hållbara städer måste byggas i samverkan mellan kommun och näringsliv. Hur kan man göra så fler går åt samma håll?

Från ord till handling – hur kan Sveriges städer skala upp smarta, hållbara lösningar tillsammans?

13.00–13.45

Med grön digitalisering och skalbara lösningar kan svenska städer nå nya hållbarhetshöjder. Men det saknas ett nätverk där vi kan samarbeta. Hur delar vi data mellan varandra på smartast sätt? Och hur får vi saker att hända, när strukturerna är sega?

Vem kan styra ett universitetssjukhus?

14.00–14.45

De fyra största universitetssjukhusen gick med stora ekonomiska underskott under 2018. Flera av sjukhusen har gått med förlust i decennier och har skapat ekonomisk huvudvärk hos sina ägare. Samtidigt driver universitetssjukhusen den medicinska utvecklingen i Sverige.

Heureka! Välsmort företagsstöd får näringslivet att växa.

15.00–15.45

Med växande städer följer nya samhällsutmaningar som kräver innovativa lösningar. Lösningar som förenar tillväxt och fler arbetstillfällen med ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Hur skapar vi en miljö där ett innovativt näringsliv kan blomstra?

Tillväxt och innovationskraft i våra universitetsstäder

16.15–17.00

De två universitetsstäderna Uppsala och Lund vilar på en stark akademisk tradition och
investerar stort i framtiden. Stora stadsutvecklingsprojekt pågår och ny forskning- och innovationsinfrastruktur etableras. Hur kan vi med kunskap och innovation möta framtiden?

Följ oss i Almedalen

Följ Uppsala i Almedalen i sociala medier och vårt flöde på Facebook för aktuella händelser och aktiviteter under Almedalsveckan. #uppsalaialmedalen, #uppsalaväxer

Är du inte på plats eller vill se våra seminarium i efterhand?
Följ vår YouTube-kanal där vi kommer livesända direkt från Visby.