Program

Onsdag 3 juli Social hållbarhet

Breda partnerskap tar Agenda 2030 till nästa nivå

08.00–08.45 (frukost från 07.30)

Agenda 2030 kräver ett långsiktigt, strategiskt och holistiskt arbetssätt för att nå de globala målen. I Uppsala finns klimatprotokollet som ger vägledning för klimatarbetet – går det att ta fram en liknande strategi inom social hållbarhet? Hur kan näringslivet, akademin, det offentliga och civilsamhälle gå samman för att ta fram en gemensam färdplan? Välkommen till öppet rundabordssamtal med frukost från 07.30.

Orimlig oro? Kan trygghetsskapande åtgärder skapa otrygghet?

10.00–10.45

Otryggheten ökar i samhället – men vad påverkar tryggheten mest?

Från bokomslag till laptopskal – biblioteken kan bidra till digitaliseringen

11.00–11.45

Det sker en digital transformation i samhället idag. Som medborgare och kunder förväntas vi sköta allt fler tjänster digitalt. Men alla kan inte ta del av utvecklingen och behöver hjälp med vanliga tjänster. Det kan biblioteken ge, men många känner inte till det.

Social hållbarhet – hur använder vi kunskapsunderlag för att nå målen?

12.00–12.45

Genom att skapa förutsättningar för en mer jämlik välfärd kan vi nå målen om social hållbarhet. Med olika besluts- och kunskapsunderlag kan vi prioritera vad som behöver göras och var. Vilka underlag behövs och hur drar vi konkret nytta av dem?

Unga mår allt sämre psykiskt. Hur skapar vi ett socialt hållbart samhälle som främjar psykisk hälsa?

13.00–13.45

År 2030 är psykisk ohälsa den största sjukdomsbördan för samhället. Unga uppger att de mår allt sämre psykiskt och söktrycket till vården ökar. Vad kan vi göra för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga? Hur skapar vi ett socialt hållbart samhälle som främjar god psykisk hälsa hos unga?

Uppsala-loungen: Öppna samtal om utvecklingsmöjligheter i Uppsala

14.00–17.00

Kom och var med i öppna, spontana samtal med stadsbyggnadsdirektör, miljö- och upphandlingschefer, innovationsdirektör och näringslivsdirektör med flera. Vi diskuterar frågor som hållbar samhällsutveckling, insatser för minskad miljö- klimatpåverkan och samverkan för stärkt social sammanhållning med mera.

Följ oss i Almedalen

Följ Uppsala i Almedalen i sociala medier och vårt flöde på Facebook för aktuella händelser och aktiviteter under Almedalsveckan. #uppsalaialmedalen, #uppsalaväxer

Är du inte på plats eller vill se våra seminarium i efterhand?
Följ vår YouTube-kanal där vi kommer livesända direkt från Visby.