Program

Måndag 1 juli Klimat och miljö

Världens bästa klimatstad. Men sen då?

08.00–08.45 (frukost från 07.30)

Om vi ska klara klimatmålen krävs systemförändringar och utvecklad samverkan. Det räcker inte att effektivisera nuvarande system, vi behöver nya lösningar och innovationer. Hur organiserar vi nästa steg i det lokala och regionala arbetet? Välkommen till öppet rundabordssamtal med frukost från 07.30.

Eleffektfrågan – Vi höjer hastigheten för att snabbare nå lösningarna

10.00–10.45

I Mellansverige har det under de senaste åren uppstått en brist på eleffekt. Detta leder bland annat till att planerade samhällsutbyggnader och etableringar av företag inte kommer till stånd. Vilka åtgärder behövs och hur samarbetar vi på lokal och regional nivå med den nationella nivån?

Hur kan vi minska vårt klimatavtryck? Så gör Världens klimatstad

11.00–11.45

70 procent av världens befolkning väntas bo i städer år 2050. Det medför stora miljö-och klimatutmaningar men också möjligheter. Tillsammans kan kommun, näringsliv och civilsamhälle bidra till en hållbar omställning genom att främja hållbara livsstilar i samarbete med engagerade medborgare.

Uppsala-loungen: Öppna samtal om utvecklingsmöjligheter i Uppsala

14.00–17.00

Kom och var med i öppna, spontana samtal med stadsbyggnadsdirektör, miljö- och upphandlingschefer, innovationsdirektör och näringslivsdirektör med flera. Vi diskuterar frågor som hållbar samhällsutveckling, insatser för minskad miljö- klimatpåverkan och samverkan för stärkt social sammanhållning med mera.

Följ oss i Almedalen

Följ Uppsala i Almedalen i sociala medier och vårt flöde på Facebook för aktuella händelser och aktiviteter under Almedalsveckan. #uppsalaialmedalen, #uppsalaväxer

Är du inte på plats eller vill se våra seminarium i efterhand?
Följ vår YouTube-kanal där vi kommer livesända direkt från Visby.