Så kan regioner ge näringslivet mer näring

Tisdag 2 juli, 08.00–08.45.
Vi bjuder på frukost från 07.30.

Växande regioner behöver beredskap för tillväxt och nya företagsetableringar. Det finns olika spekulationer om hur vi ska kunna ta tillvara på möjligheterna. Kan närliggande områden bidra till regioners utveckling och i så fall hur? Hur stöttar vi nyetableringar och vad ska vi bygga?

Uppsala är en integrerad del av Europas mest expansiva tillväxtområde, Uppsala-Stockholmsregionen. Uppsala vill bidra till regionens möjligheter genom ett tydligt fokus på näringslivs- och fastighetsutveckling i Uppsala-Arlandastråket. Samtidigt är den globala konkurrensen om exportdrivna verksamheter hård. Hur kan vi ta tillvara på tillväxtkraften och erbjuda expansiva svenska och internationella bolag goda etablerings- och investeringsmöjligheter? Kan vi genom god beredskap och förståelse för marknadens behov stärka regionens konkurrenskraft och skapa förutsättningar för näringslivstillväxt? Är fastighetsmarknadens aktörer redo att gå före och bygga på spekulation?

Välkommen till ett öppet rundabordssamtal med frukost från 07.30.

Moderator

Charlotte Skott, näringslivsdirektör, Uppsala kommun

Programvärdar

  • Charlotte Skott, näringslivsdirektör, Uppsala kommun
  • Andreas Muranyi Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör, Region Uppsala

Medverkande

  • Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd, Uppsala kommun
  • Mohamad Hassan (L), kommunalråd, Uppsala kommun
  • Jennie Claesson, VD, Airport City Stockholm
  • Per Nilsson, projektchef, Klövern
  • Sara Olsson, uthyrningschef, Bonnier fastigheter
  • Andreas Sjöberg, VD, Fastighetsägarna MittNord
  • Linus Baihofer Werner, Grundare & VD, Save By Solar

Tillbaka till program 2 juli

Följ oss i Almedalen

Följ Uppsala i Almedalen i sociala medier och vårt flöde på Facebook för aktuella händelser och aktiviteter under Almedalsveckan. #uppsalaialmedalen, #uppsalaväxer

Är du inte på plats eller vill se våra seminarium i efterhand?
Följ vår YouTube-kanal där vi kommer livesända direkt från Visby.