Från ord till handling – hur kan Sveriges städer skala upp smarta, hållbara lösningar tillsammans?

Tisdag 2 juli 13.00–13.45

Med grön digitalisering och skalbara lösningar kan svenska städer nå nya hållbarhetshöjder. Men det saknas ett nätverk där vi kan samarbeta. Hur delar vi data mellan varandra på smartast sätt? Och hur får vi saker att hända, när strukturerna är sega?

Sverige har stor potential att bli ledande i utvecklingen av hållbara samhällen. För att fortsätta ligga i framkant av utvecklingen behöver Sverige satsa än mer på grön digitalisering och skalbara lösningar. Uppsala satsar på att skapa ett jämställt, jämlikt och sammanhållet samhälle och vill kroka arm med andra aktörer. Kommunerna behöver bygga ett system för att kunna dela data med varandra på ett enkelt och smart sätt. Vi behöver diskutera både morgondagens möjligheter och de utmaningar som dagens regler och strukturer bjuder.

Programvärd

Per Lundequist, chef näringsliv etablering, Uppsala kommun

Moderator

Måns Norlin, enhetschef hållbar samhällsbyggnad, Uppsala kommun

Medverkande

  • Mohamad Hassan (L), kommunalråd Uppsala kommun
  • Claus Popp Larsen, Head of Urban Life, RISE
  • Petra Dalunde, Urban ICT Arena i Kista
  • Maria Stellinger Ernblad, digitaliseringschef, Malmö stad

Tillbaka till program 2 juli

Följ oss i Almedalen

Följ Uppsala i Almedalen i sociala medier och vårt flöde på Facebook för aktuella händelser och aktiviteter under Almedalsveckan. #uppsalaialmedalen, #uppsalaväxer

Är du inte på plats eller vill se våra seminarium i efterhand?
Följ vår YouTube-kanal där vi kommer livesända direkt från Visby.