Vi som är på plats

Uppsala kommun

Här ser du vilka som är på plats från Uppsala kommun och vilka dagar de är det.

Susanne Afzelius, upphandlingschef: 1–3 juli

Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen: 30 juni, 1–5 juli

Maria Ahrgren, kvalitets- och planeringschef: 1–4 juli

Robin Al-Salehi, hållbarhetschef: 1–5 juli

Ingrid Anderbjörk, näringslivsstrateg: 30 juni, 1–4 juli

Anna Bleckert, kommunikatör: 1-4 juli

Christian Blomberg, mark- och exploateringschef: 30 juni, 1–3 juli

Marika Blomgren, projektledare: 1–3 juli

Linnéa Brinkälv, controller: 1–3 juli

Mats Dafnäs (L), förtroendevald: 2–4 juli

Christian Dahlmann, enhetschef: 30 juni, 1–3 juli

Sigrid De Geyter, vd Uppsala vatten: 30 juni, 1–3 juli

Maria Didi, omvärldsstrateg: 1–3 juli

Sara Duvner, enhetschef: 30 juni, 1–4 juli

Carina Elofsson Mumford, HR-chef: 30 juni, 1–3 juli

Benny Enholm, förvaltningschef: 30 juni, 1–3 juli

Linda Eskilsson (MP), kommunalråd: 30 juni, 1–3 juli

Thomas Folkesson, närvårdsstrateg: 1–3 juli

Anders Friborg, säkerhetschef: 1–3 juli

Linnéa Haeggström, projektledare: 1–4 juli

Andreas Haesert, projektledare: 1–3 juli

Ingela Hagström, biträdande stadsdirektör och utvecklingsdirektör: 1–3 juli

Linda Hallenberg, marknads- och kommunikationschef Uppsala vatten: 1–4 juli

Stefan Hanna (-), kommunalråd: 30 juni, 1–5 juli

Gro Hansen, utvecklingsledare: 3–5 juli

Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen: 30 juni, 1–3 juli

Helena Hedman Skoglund (L), kommunalråd: 30 juni, 1–3 juli

Lisa Hellberg, projektledare mark och exploatering: 30 juni, 1–3 juli

Patrik Hesselius, senior adviser: 30 juni, 1–6 juli

Caroline Hoffstedt (S), kommunalråd: 2–4 juli

Ingrid Holström, strateg: 2 juli

Rikard Jennische, enhetschef: 3 juli

Anita Kemlen, projektledare: 1–3 juli

Claes Larsson, stadsarkitekt: 1–3 juli

Ingrid Larsson, närvårdsstrateg: 1–3 juli

Anna Lindquist Forsberg, kommunikatör:

Hanna Ljungberg, marknadschef Ihus: 1–3 juli

Sara Lundberg, verksamhetsutvecklare: 30 juni, 1–5 juli

Per Lundequist, enhetschef: 30 juni, 1–4 juli

Rickard Malmström (MP), kommunalråd: 30 juni, 1–2 juli

Marica Nordwall, kommunikationsdirektör: 30 juni, 1–4 juli

Måns Norlin, chef hållbar samhällsplanering: 1–3 juli

Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör: 1–3 juli

Erik Pelling (S), ordförande kommunstyrelsen: 1–3 juli

Linda Ryttlefors, kommunikationschef Uppsalahem AB: 30 juni, 1–3 juli

Stefan Sandberg, vd Uppsalahem AB: 30 juni, 1–3 juli

Jonas Segersam (KD), kommunalråd: 30 juni, 1-7 juli

Björn Sigurdson, klimatstrateg: 30 juni, 1–4 juli

Lena Sjöberg, närvårdsstrateg: 1–3 juli

Charlotte Skott, näringslivsdirektör: 30 juni, 1–4 juli

Tobias Smedberg (V), kommunalråd: 30 juni, 1–4 juli

Kristina Starborg, utvecklingsledare energi: 30 juni, 1–3 juli

Maria Säfström, vd Ihus: 30 juni, 1–3 juli

Susanne Söderberg, samverkanschef: 1–3 juli

Hannes Vidmark, miljöchef, Uppsala kommun: 1–3 juli

Linda Wallberg, verksamhetsutvecklare: 30 juni, 1–5 juli

Sara Westberg, chef strategisk utveckling, Uppsalahem AB: 30 juni, 1–3 juli

Johanna Wiklander, strategisk samhällsplanerare: 1–3 juli

Region Uppsala

Björn-Owe Björk (KD), regionråd: 30 juni, 1–4 juli

Maria Cederblad Tunebjer, enhetschef: 1–4 juli

Kerstin Evelius, samordnare psykisk ohälsa: 30 juni, 1–4 juli

Marta Fallgren, miljöchef: 1–2 juli

Maria Jansdotter Hagerud, projektledare: 1–4 juli

Cecilia Linder (M), regionråd: 1–3 juli

Vivianne Macdici (S), regionråd:

Martina Melander, projektledare: 1–4 juli

Kajsa Ravin, kulturdirektör: 1–4 juli

Andreas Scheutz, forsknings-, innovations- och näringslivsdirektör: 1–4 juli

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd:

Marie-Charlotte Stenborn, förvaltningschef patientnämnden:

Caroline Strömbäck, enhetschef: 2–4 juli

Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör Folktandvården:

Johan Wadman, trafikdirektör/förvaltningschef: 1–4 juli

Erik Wahlberg, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset: 2 juli

Följ oss i Almedalen

Följ Uppsala i Almedalen i sociala medier och vårt flöde på Facebook för aktuella händelser och aktiviteter under Almedalsveckan. #uppsalaialmedalen, #uppsalaväxer

Är du inte på plats eller vill se våra seminarium i efterhand?
Följ vår YouTube-kanal där vi kommer livesända direkt från Visby.