Småstad blir storstad blir megastad. Hur mycket klarar planeten?

Tisdag 2 juli 09.00–11.00

Med växande städer kommer ett behov av expansion, samtidigt som vi måste ta hänsyn till en hållbar samhällsutveckling där invånarnas välmående är centralt. Går det att kombinera expansion och tillväxt med hållbart byggande och långsiktiga klimatmål? Hur skapar vi nya, smarta stadsmiljöer?

Uppsala växer och förändras och mest utvecklas de sydöstra stadsdelarna. Uppsala och staten har skrivit ett avtal om utökad järnvägstrafik mellan Stockholm och Uppsala. I avtalet ingår en ny station, Uppsala södra, och 33 000 nya bostäder i de södra stadsdelarna. De flesta av dem kommer att byggas på obebyggd mark och det ställer stora krav på oss hur vi kombinerar naturvärden med smart, innovativt stadsbyggande.

Denna förmiddag i Almedalen vill vi diskutera framtidens stadsbyggande tillsammans med fem arkitektkontor inför publik. Som utgångspunkt kommer vi att ha Uppsala södra station med de omgivande sydöstra stadsdelarna.

Programvärd

Erik Pelling (S), kommunalråd Uppsala kommun

Moderator

Claes Larsson, stadsarkitekt, Uppsala kommun

Medverkande

  • Nina Rydén, enhetschef landskapsarkitektur, Bjerking
  • Fredrik Frensborg, Chef Urban utveckling, WSP Uppsala
  • Niklas Malmfors, KC kontorschef Uppsala, Tengbom
  • Sofia Smedegård, Studio Manager, Sweco Architects AB
  • Martin Ehn Hillberg, kontorschef landskapsarkitekt, White Uppsala
  • Lisa Hellberg, huvudprojektledare stadsutveckling Gottsunda MEX, Uppsala kommun

Tillbaka till program 2 juli

Följ oss i Almedalen

Följ Uppsala i Almedalen i sociala medier och vårt flöde på Facebook för aktuella händelser och aktiviteter under Almedalsveckan. #uppsalaialmedalen, #uppsalaväxer

Är du inte på plats eller vill se våra seminarium i efterhand?
Följ vår YouTube-kanal där vi kommer livesända direkt från Visby.