Social hållbarhet – hur använder vi kunskapsunderlag för att nå målen?

Onsdag 3 juli 12.00–12.45

Genom att skapa förutsättningar för en mer jämlik välfärd kan vi nå målen om social hållbarhet. Med olika besluts- och kunskapsunderlag kan vi prioritera vad som behöver göras och var. Vilka underlag behövs och hur drar vi konkret nytta av dem?

Uppsala har placerat social hållbarhet högt på sin agenda. Bland annat har FN:s globala mål och Agenda 2030 integrerats i budgeten. Till sin hjälp har Uppsala tagit fram en rad besluts- och kunskapsunderlag. Ett av dem är den Sociala kompassen som ger djupare kunskap om socioekonomiska likheter och skillnader mellan olika bostadsområden i kommunen. Kompassen är ett verktyg för att planera verksamheter och insatser i kommunen.

Ett annat underlag är trygghetsundersökningen som visar att känslan av trygghet i stor utsträckning beror på var du bor snarare än din ålder eller kön. Och undersökningen Liv och hälsa Ung 2019 är en stor återkommande enkätundersökning bland elever i länet som tar tempen på ungdomars hälsotillstånd, tillit med mera.

Välkommen till en lunchföreläsning där vi bjuder på matnyttig kunskap och wraps.

Medverkande

  • Caroline Strömbäck, strategi- och planeringschef, Region Uppsala
  • Ingela Hagström, biträdande stadsdirektör, Uppsala kommun

Tillbaka till program 3 juli

Följ oss i Almedalen

Följ Uppsala i Almedalen i sociala medier och vårt flöde på Facebook för aktuella händelser och aktiviteter under Almedalsveckan. #uppsalaialmedalen, #uppsalaväxer

Är du inte på plats eller vill se våra seminarium i efterhand?
Följ vår YouTube-kanal där vi kommer livesända direkt från Visby.