Breda partnerskap tar Agenda 2030 till nästa nivå

Onsdag 3 Juli 08.00–08.45.
Vi bjuder på frukost från 07.30.

Agenda 2030 kräver ett långsiktigt, strategiskt och holistiskt arbetssätt för att nå de globala målen. I Uppsala finns klimatprotokollet som ger vägledning för klimatarbetet – går det att ta fram en liknande strategi inom social hållbarhet? Hur kan näringslivet, akademin, det offentliga och civilsamhälle gå samman för att ta fram en gemensam färdplan?

Uppsala har jobbat systematiskt med Agenda 2030. Det krävs gemensam handling för att nå målen. Helt centralt är att ta tillvara på hela samhällets förmågor – näringslivets innovationskraft, civilsamhällets breda förankring, akademins forskning och det offentligas samordnande roll. De 17 globala hållbarhetsmålen är exempelvis integrerade i Uppsala kommuns styr- och ledningssystem. Uppsala hamnar i nationell topp i Agenda 2030-arbetet. Nu vill vi accelerera arbetet till nästa nivå och utforska möjliga partnerskap för det lokala genomförandet av agendan.

Aldrig har behovet varit större av att alla aktörer bidrar. I en stad som växer så att det knakar är det viktigt att ta krafttag för den sociala hållbarheten och inkludering. Hur kan Uppsala ta nästa kliv i sitt Agenda 2030-arbete? Hur ska Uppsala mobilisera för en hållbar samhällsbyggnad?

Välkommen till ett öppet rundabordssamtal om partnerskap för hållbar samhällsutveckling på lokal nivå. Vi bjuder på frukost från 07.30.

Programvärdar

Helena Hedman Skoglund (L), kommunalråd, Uppsala kommun och Tobias Smedberg (V), kommunalråd, Uppsala kommun.

Moderator

Ingela Hagström, biträdande stadsdirektör, Uppsala kommun och Caroline Strömbäck, strategi- och planeringschef, Region Uppsala.

Medverkande

  • Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
  • Göran Enander, landshövding, Länsstyrelsen i Uppsala län
  • Cecilia Linder (M), regionråd, Region Uppsala
  • Håkan Tribell, tf vd, Handelskammaren i Uppsala län
  • Anders Malmberg, professor i geografi och prorektor Uppsala universitet
  • Miriam Körberg, hållbarhetschef, ICA Fastigheter
  • Jenni Nylander, verksamhetsansvarig, we_change
  • Madeleine Sultan Sjöqvist, vice ordförande, Rädda Barnens riksstyrelse

Tillbaka till program 3 juli

Följ oss i Almedalen

Följ Uppsala i Almedalen i sociala medier och vårt flöde på Facebook för aktuella händelser och aktiviteter under Almedalsveckan. #uppsalaialmedalen, #uppsalaväxer

Är du inte på plats eller vill se våra seminarium i efterhand?
Följ vår YouTube-kanal där vi kommer livesända direkt från Visby.