Världens bästa klimatstad. Men sen då?

Måndag 1 juli 08.00–08.45.
Vi bjuder på frukost från 07.30.

Om vi ska klara klimatmålen krävs systemförändringar och utvecklad samverkan. Det räcker inte att effektivisera nuvarande system, vi behöver nya lösningar och innovationer. Hur organiserar vi nästa steg i det lokala och regionala arbetet?

Uppsala arbetar för en hållbar samhällsbyggnad och vann 2018 Världsnaturfondens pris som årets globala klimatstad. I nomineringen lyftes det generella klimatarbetet, modiga mål och samarbeten. I Uppsala arbetar vi tillsammans med företag, universitet och organisationer för att hitta nya lösningar, bland annat inom Uppsala klimatprotokoll. Hur kan vi organisera oss för att möjliggöra större genomslag för de innovationer som krävs för att ta stora klimatsmarta steg? Hur ser ett ledarskap för samverkan och transformativa lösningar ut? Många kommuner har klimatmål i linje med Paris-avtalet. Uppsalas långsiktiga mål är att bli fossilfritt och förnybart 2030 och klimatpositivt 2050. Hur når vi dessa nödvändiga men utmanande mål? Hur kan vi stöpa om energisystemet, transporter och byggsektorn? Vad krävs i övrigt?

Välkommen till ett öppet rundabordssamtal med företrädare för regionen, kommunen och innovationsaktörer.

Vi bjuder på frukost från 07.30.

Programvärd

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun och Björn-Owe Björk (KD), regionråd, Region Uppsala.

Moderator

Hannes Vidmark, miljöchef, Uppsala kommun

Medverkande

  • Rickard Malmström (MP), kommunalråd, Uppsala kommun
  • Göran Enander, landshövding, Länsstyrelsen i Uppsala län
  • Ingrid Petersson, generaldirektör Formas
  • Björn Bergstrand, hållbarhetschef Kommuninvest
  • Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden (WWF)

Uppsala.se/klimatstad
Uppsala klimatprotokoll

Tillbaka till program 1 juli

Följ oss i Almedalen

Följ Uppsala i Almedalen i sociala medier och vårt flöde på Facebook för aktuella händelser och aktiviteter under Almedalsveckan. #uppsalaialmedalen, #uppsalaväxer

Är du inte på plats eller vill se våra seminarium i efterhand?
Följ vår YouTube-kanal där vi kommer livesända direkt från Visby.