Eleffektfrågan – Vi höjer hastigheten för att snabbare nå lösningarna.

Måndag 1 juli 10.00–10.45

I Mellansverige har det under de senaste åren uppstått en brist på eleffekt. Detta leder bland annat till att planerade samhällsutbyggnader och etableringar av företag inte kommer till stånd. Vilka åtgärder behövs och hur samarbetar vi på lokal och regional nivå med den nationella nivån?

I Uppsala län har flera kommuner inte kunnat starta redan planerade etableringar. För Region Uppsala är det ett praktiskt problem då en ny stadsbussdepå håller på att byggas men inte får tillräckligt med effekt för att elektrifiera busstrafiken i den takt som är planerad. Detta sker samtidigt som hela samhällets transporter står inför en elektrifiering och Uppsala ska växa i en takt som vi tidigare inte sett. Vilka åtgärder krävs för att lösa eleffektfrågan på kort och lång sikt? Och hur får vi åtgärderna att hända? Vilka styrmedel behövs och vem finansierar?

För att hantera denna utmaning har bland annat tre större projekt startats i Uppsalaområdet – Spetskraft 2020CoordiNet och Live-in Smartgrid och en aktiv dialog förs med nationella aktörer. Välkomna till ett öppet samtal om eleffektutmaningen med företrädare från lokal, regional och nationell nivå.

Programvärd

Marta Fallgren, miljöchef, Region Uppsala.
Charlotte Skott, näringslivsdirektör, Uppsala kommun.

Moderator

Göran Enander, landshövding, Länsstyrelsen i Uppsala län.

Medverkande

  • Björn-Owe Björk (KD), regionråd, Region Uppsala.
  • Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun.
  • Yvonne Ruwaida, leader strategic programme for capacity solutions, Vattenfall Eldistribution.
  • Susanne Karlsson, enhetschef, förnybar energi och samhälle, Energimyndigheten.

Tillbaka till program 1 juli

Följ oss i Almedalen

Följ Uppsala i Almedalen i sociala medier och vårt flöde på Facebook för aktuella händelser och aktiviteter under Almedalsveckan. #uppsalaialmedalen, #uppsalaväxer

Är du inte på plats eller vill se våra seminarium i efterhand?
Följ vår YouTube-kanal där vi kommer livesända direkt från Visby.