Hållbara möten Uppsala

Uppsala Convention Bureau

Ekologisk & social hållbarhet

Uppsala erbjuder ett bra utgångsläge för dig som vill arrangera mer hållbara möten och evenemang. Det är lätt att resa hit med kollektivtrafik, korta avstånd inom stadskärnan gör det lätt att ta sig runt till fots eller på cykel och de flesta stora mötesanläggningar och hotell är miljöcertifierade.

Uppsala är en bra plats för hållbara möten och evenemang, det är ett resultat av ett långsiktigt och fokuserat hållbarhetsarbete av staden och aktörerna inom den lokala mötes- och evenemangsindustrin. Vi på Uppsala Convention Bureau vill uppmuntra, stödja och ge dig tips på hur du bäst planerar och genomför hållbara möten och evenemang.

Det finns en förutfattad mening om att hållbarhet är dyrt, men så behöver det inte vara. En genomtänkt hållbarhetspolicy för ett möte kan i själva verket kapa i stället för att skapa kostnader samt bidra till ekologisk och social hållbarhet. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.