Uppsala Convention Bureau

Om oss

Uppsala Convention Bureau

Vårt mål är att öka kunskapen om och utveckla Uppsala som mötes- och evenemangsstad, samt att skapa fler och större arrangemang. Kontakta oss gärna för kostnadsfritt stöd i valet av destination för möten, kongresser och evenemang!

img-5

En Convention Bureau är en icke vinstdrivande organisation som med hjälp av möten och evenemang bidrar till utveckling och marknadsföring av en stad. En stor del av arbetet handlar om att stötta och underlätta för organisationer, föreningar och företag att välja Uppsala som destination för sina möten och idrottsliga arrangemang. Vi underlättar processen fram till det att beslut om destination är taget.

Vi hjälper dig att planera för att uppnå dina mål med just ditt möte eller evenemang, på rätt plats och under rätt period. Alla våra tjänster är kostnadsfria.

Det skall vara lätt att arrangera möten och evenemang i Uppsala.

Anna Lindström, Chef Möten och Evenemang
Tel +46 18 727 48 34 , +46 76 761 83 35
E-posta Anna Lindström

Madeleine Klintsbacka, Research & Införsäljning
Tel +46 18 727 48 22, +46 708 56 30 43
E-posta Madeleine Klintsbacka

Lisa Wästberg, Research & Införsäljning
Tel +46 18 727 48 27
E-posta Lisa Wästberg

Hedvig Bäckström, Research & Införsäljning
Tel +46 18 727 48 82
E-posta Hedvig Bäckström

Jonas Ekebacke, Projektledare
Tel +46 18 727 48 14
E-posta Jonas Ekebacke

Linda Kimber, Research & Införsäljning
E-posta Linda Kimber

Vi hjälper dig med

 • Att hitta rätt mötes- och evenemangsplats
 • Att hitta bästa möjliga period för att undvika krockar med liknande arrangemang
 • Säkerställande av ledig kapacitet för genomförande
 • Förmedlar prisuppgifter och offerter från hotell, lokaler och arenor
 • Studiebesök och visningar av möjliga lokaler och arenor
 • Kontakter med en s.k. PCO, förmedling av arrangör för mötesadministration
 • Möjlighet till att söka offentliga stöd samt kontakter med potentiella sponsorer
 • Kontakter inom offentlig verksamhet och det lokala näringslivet
 • Att veta vilka tillstånd som behövs för ditt evenemang (polis, markägare, länsstyrelse, m.fl.)
 • Bra och viktiga dokument för ditt arrangemang (Säkerhetsguide, kontakt- och checklistor)
 • Underlag för att arrangera ekologiskt och socialt hållbara arrangemang
 • Bild-, text- och marknadsföringsmaterial
 • Kartor och planeringsverktyg
 • Turistinformatörer på plats under ert genomförande