Uppsala Convention Bureau

Checklista för hållbara möten

Checklistan nedan är en sammanställning av tidigare arrangörers erfarenheter och arbete med hållbara möten och evenemang.

Ställ dig följande frågor:

 1. Hur får jag deltagarna att agera mer hållbart före, under och efter genomförandet?
 2. Hur skapar jag mereffekterna i och med just mitt arrangemang i Uppsala?
 3. Hur kan jag skapa positiva lokala avtryck?

Nedan följer ett antal handfasta tips för ett mer hållbart arrangemang:

 • Informera och utbilda personal och funktionärer om hållbarhetsmålen
 • Tänk på tillgänglighet för alla, t.ex. hörslingor, rullstolsramper och specialkost
 • Informera utställare om sopsortering och återvinning
 • Se över vilken information som måste skrivas ut och vad som mer effektivt kan distribueras digitalt
 • Minimera papperskopior och använd dubbelsidig utskrift
 • Om material måste tryckas/printas, välj miljövänliga och återvinningsbara material
 • Undvik engångsmaterial och miljöfarlig plast
 • Återanvänd namnskyltshållare och/eller nyckelband
 • Planerar du gåvor till deltagare eller talare, skänk gärna till välgörenhet eller lokala samhällsprojekt
 • Uppmuntra till samåkning och informera om kollektivtrafik och promenadavstånd i minuter
 • Vid taxiresor, efterfråga miljöbil i första hand
 • Anpassa programmets start- och sluttider efter de kollektiva transportmedlen till Uppsala
 • Välj anläggningar och hotell som aktivt arbetar för hållbarhet och tar socialt ansvar
 • Välj lokaler som är tillgängliga för alla oavsett funktionsvariation
 • Be om menyer efter säsong
 • Be om ekologiska och närproducerade alternativ
 • Beställ köttfria måltider
 • Undvik rödlistad fisk och skaldjur
 • Välj kranvatten framför förbuteljerat vatten på flaska
 • Få överbliven mat bortskänkt
 • Minska matsvinnet, t.ex. genom att be om portionsservering istället för buffé
 • Ge fler målgrupper möjlighet att ta del av föredragshållarnas kunskap (uppsalabor, studenter, företagare)
 • Ta hänsyn till mångfald och jämlikhet när du bjuder in talare och artister till ditt arrangemang
 • Välj lokala föreläsare, artister och underhållning
 • Tillämpa poängsystem som uppmuntrar deltagare att göra miljövänliga val – detta kan kopplas till belöningssystem i form av vinst/diplom
 • Arrangera en pausaktivitet som bidrar till lokal hållbarhet
 • Planera in tid för träning/motion för deltagarna, t.ex. morgonlöpning eller tid för lunchpromenad