Partnerskap

Det ska vara enkelt att arrangera möten och evenemang i Uppsala. Därför finns verksamheten Uppsala Convention Bureau ‒ en resurs och ett kostnadsfritt stöd för alla som vill arrangera ett möte eller evenemang. Uppsala Convention Bureau drivs av Destination Uppsala tillsammans med den lokala näringen.

Partnerskapet är öppet för alla företag och organisationer som vill verka för fler möten och evenemang i Uppsala. Varje partner betalar en grundläggande årsavgift och intäkterna används till den operativa verksamheten, till marknadsförings- och försäljningsaktiviteter.

Partnerskapet ger i gengäld er organisation:

  • Ett nära samarbete med Uppsala Convention Bureau
  • Tillväxt och utveckling
  • Rapporter, prognosunderlag och statistik som underlättar planeringen av er verksamhet
  • Nätverksträffar och utbildningar
  • En roligare och mer aktiv stad för anställda och alla oss som bor och verkar här

Hur står sig Uppsala som mötes- och evenemangsstad?

UCB sammanställer årligen statistik över de möten och idrottsevenemang som arrangeras i Uppsala. Rapporten visar hur Uppsala har utvecklats som mötes- och evenemangsstad och ger en bild över UCB:s verksamhet.

Vill du veta mer om partnerskapet?