Uppsala Convention Bureau

Kontaktlista för social hållbarhet

Nedan är kontaktuppgifter till social hållbarhet:

Uppsala stadsmission och Hantverksslussen
Uppsala stadsmission driver flera verksamheter och projekt för arbetet mot människor som befinner sig i utsatta livssituationer.

Tel: +46(0)18-56 40 21
E-post: info@uppsalastadsmission.se

Nattvandrare i Uppsala
Genom att nattvandra ställer du upp för ungdomar som behöver stöd på helgkvällar och nätter.

E-post: uppsalacity@nattvandring.nu

Cykla utan ålder
Frivilliga volontärer tillsammans med stadens äldreboenden ser till att äldre kommer ut på cykelturer.

Tel (kommunens växel): +46(0)18-727 00 00
E-post: aldreforvaltningen@uppsala.se

Akademiska barnsjukhusets lekterapi
Här anpassar man lek och sysselsättning för att ge familjen trygghet och avkoppling från sjukhusvistelsen.

Tel: +46(0)18-611 58 65

Ronald McDonald Hus
Här kan svårt sjuka barn och deras familjer bo tillsammans i en hemlik miljö, i närheten av specialsjukhusen i Uppsala.

Tel: +46(0)18-50 23 05
E-post: uppsala@rmdbarnfond.se

Fritidsbanken Uppsala
Här får man låna gratis utrustning för fritidsaktiviteter. All utrustning är insamlad från föreningar och allmänheten.

Tel: +46(0)18-19 46 20
E-post: gunhild.hansen@kontakten.nu