Uppsala Convention Bureau

Kontaktlista för social hållbarhet

Nedan är kontaktuppgifter till organisationer verksamma inom social hållbarhet

Uppsala stadsmission och Hantverksslussen
Uppsala stadsmission driver flera verksamheter och projekt för arbetet mot människor som befinner sig i utsatta livssituationer.

Tel: +46(0)18-56 40 21
E-post: info@uppsalastadsmission.se

Nattvandrare i Uppsala
Genom att nattvandra ställer du upp för ungdomar som behöver stöd på helgkvällar och nätter.

E-post: uppsalacity@nattvandring.nu

Cykla utan ålder
Frivilliga volontärer tillsammans med stadens äldreboenden ser till att äldre kommer ut på cykelturer.

Tel: Uppsala kommun Kontaktcenter +46(0)18-727 00 00
E-post: aldreforvaltningen@uppsala.se

Akademiska barnsjukhusets lekterapi
Här anpassar man lek och sysselsättning för att ge familjen trygghet och avkoppling från sjukhusvistelsen.

Tel: +46(0)18-611 58 65

Ronald McDonald Hus
Här kan svårt sjuka barn och deras familjer bo tillsammans i en hemlik miljö, i närheten av specialsjukhusen i Uppsala.

Tel: +46(0)18-50 23 05
E-post: uppsala@rmdbarnfond.se

Fritidsbanken Uppsala Gottsunda
Fritidsbanken Uppsala Industristaden

Här får man låna gratis utrustning för fritidsaktiviteter. All utrustning är insamlad från föreningar och allmänheten.