Uppsala-loungen: Öppna samtal om utvecklingsmöjligheter i Uppsala

Måndag 1 juli, 14.00–17.00
Onsdag 3 juli, 14.00–17.00

Kom och var med i öppna, spontana samtal med stadsbyggnadsdirektör, miljö- och upphandlingschefer, innovationsdirektör och näringslivsdirektör med flera. Vi diskuterar frågor som hållbar samhällsutveckling, insatser för minskad miljö- och klimatpåverkan och samverkan för stärkt social sammanhållning med mera.

Se dag och tid för samtalens olika teman samt medverkande nedan.

Måndag 1 juli

14.00–15.00: Uppsala har högt ställda miljö- och klimatmål och blev 2018 utnämnd till världens bästa klimatstad. En viktig del av detta är Uppsala klimatprotokoll där företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar samverkar och inspirerar varandra för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en mer hållbar värld. Kom och prata med miljöchefer och andra sakkunniga om samverkan som ger resultat, och hur vi kan ta steg för att stärka folkhälsa och välmående.

Medverkande:

 • Hannes Vidmark, miljöchef Uppsala kommun
 • Björn Sigurdson, klimatstrateg, Uppsala kommun
 • Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala


15.00–16.00:
Uppsala står inför en snabb expansion. För att utveckla Uppsala ännu mer görs en miljardsatsning som innebär fyrspår mellan Uppsala och Stockholm, 33 000 nya bostäder, en ny tågstation – Uppsala södra, samt spårvägstrafik som förbinder staden till år 2050. Kom och prata med oss om hur vi växer smart och hållbart.

Medverkande:

 • Charlotte Skott, näringslivsdirektör, Uppsala kommun
 • Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun
 • Andreas Scheutz forsknings- och innovationsdirektör, Region Uppsala
 • Johan Tysk, vice rektor Uppsala universitet, samt styrgruppens ordförande Utvecklingsplan 2050
 • Annika Sundås-Larsson, biträdande avdelningschef Byggnadsavdelningen, Uppsala universitet, samt processledare Utvecklingsplan 2050


16.00–17.00:
Uppsala kommunkoncern upphandlar för fem till sex miljarder kronor årligen. Kom och prata affärer med oss.

Medverkande:

 • Susanne Afzelius, upphandlingschef, Uppsala kommun
 • Linnéa Brinkälv, avtalscontroller/upphandlingsjurist Uppsala kommun

Onsdag 3 juli

14.00-15.00: Uppsala växer så det knakar. Hur tänker vi när vi utvecklar bostadsområden och bygger bostäder och skolor?  Hur arbetar vi för jämställdhet, jämlikhet och långsiktig hållbarhet? Kom och delta i våra diskussioner.

Medverkande:

 • Annelie Johansson, vd, Skolfastigheter
 • Lisa Hellberg, huvudprojektledare stadsutveckling Gottsunda MEX, Uppsala kommun
 • Måns Norlin, enhetschef hållbar samhällsbyggnad, Uppsala kommun


15.00-16.00:
I Uppsala fokuserar vi på social hållbarhet. Vi vill skapa goda levnadsvillkor, framtidstro och erbjuda invånare kultur och goda upplevelser. Prata med oss om hur vi kan jobba ihop.

Medverkande:

 • Ingela Hagström, biträdande stadsdirektör, Uppsala kommun
 • Caroline Strömbäck, planerings- och strategichef, Region Uppsala
 • Kajsa Ravin, kulturdirektör, Region Uppsala
 • Pernilla Björk, kommunikationsdirektör, Uppsala universitet


16.00-17.00:
Så kan innovation bidra till social hållbarhet. Kom och dela dina erfarenheter med oss! Hur kan vi bli bättre på att koppla samman innovation, upphandling och social hållbarhet?

Medverkande:

 • Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör, Region Uppsala
 • Maria Cederblad Tunebjer, enhetschef, Region Uppsala
 • Per Lundequist, enhetschef näringsliv, etablering, Uppsala kommun
 • Måns Norlin, enhetschef hållbar samhällsbyggnad, Uppsala kommun
 • Susanne Afzelius, upphandlingschef, Uppsala kommun

Listorna över medverkande uppdateras löpande. 

Följ oss i Almedalen

Följ Uppsala i Almedalen i sociala medier och vårt flöde på Facebook för aktuella händelser och aktiviteter under Almedalsveckan. #uppsalaialmedalen, #uppsalaväxer

Är du inte på plats eller vill se våra seminarium i efterhand?
Följ vår YouTube-kanal där vi kommer livesända direkt från Visby.