Uppsala destination

Uppsala en klimatsmart stad

Uppsala är en hållbar mötesdestination och innehar utmärkelsen ”Most Sustainable Destination”.

Uppsala Convention Bureau är, likt flera partners i den lokala mötesindustrin, medlemmar i den internationella kongressorganisationen ICCA. Kapitelmedlemmarna, d.v.s. företrädare från mötesindustrin i form av representanter från convention bureauer, mötesanläggningar, mötesarrangörer, transportörer och hotell, verkar alla för ett mer hållbart Norden. I rapporten: ”Scandinavian Destination Sustainability Index”, som bygger på en analys av hållbarhetsarbetet på 20 destinationer i de nordiska länderna, hamnar Uppsala på delad första plats i rankningen.

Hållbarhetsarbetet inom mötesindustrin är bara en kugge i det stora maskineriet. I ovan nämnda rapport togs olika indikatorer upp för mätning och jämförelse i klimat- och miljöarbete. Kommunernas långsiktiga arbete i frågor såsom utsläppshalter, återvinning och förnyelsebar energi har tagits upp, likväl som den lokala mötesindustrins engagemang i frågan.

Vi ser ett  genuint intresse för hållbarhet i Uppsala. I rutan hittar du mer information om Uppsala som en klimatsmart destination.