Uppsala destination

Hållbara mötesplatser i Uppsala

I Uppsala finns en stor variation av hållbara mötes- och kongressanläggningar.

Du hittar stadens alla mötesplatser på sidan Sök lokaler.

Hållbara mötesanläggningar
Under hösten 2013 invigdes de nya multihallarna på Fyrishov. Anläggningen har sedan dess haft en miljöledare på plats och arbetat med ett fördjupat miljöfokus för att uppfylla besökarnas och övriga intressenters förväntningar gällande miljöarbetet i verksamheten.

Under februari 2014 utsågs Fyrishov till Sveriges första Svanenmärkta bad- och sportrestaurang. I oktober 2014 fick bolaget även ta emot utmärkelsen CEEP:s CSR Label för sitt arbete med affärsmässig samhällsnytta och hållbar utveckling. Fyrishov har sedan tidigare arbetat med miljöbra åtgärder, såsom närvarostyrd belysning, egen elproduktion med solceller och miljömärkt el.

Hösten 2007 invigdes Uppsala Konsert & Kongress (UKK). Anläggningens restaurang har sedan dess arbetat med höga miljökrav och är den första restaurangen i Uppsala som har blivit Svanenmärkt. Svanen-märkningen ges till restauranger som miljöanpassat hela sin verksamhet, vilket bland annat innebär att man kan erbjuda ekologisk, KRAV-märkt och närproducerad mat, att de förbrukningsmaterial och rengöringsprodukter som används är miljövänliga, att soporna källsorteras och att man använder sig av miljömärkt el.

Miljöcertifierade hotell
I Uppsala finns många av de stora hotellkedjorna men också mindre familjeägda hotell och vandrarhem. Uppsala erbjuder totalt 1560 hotellrum med 2770 hotellbäddar, därtill ska vandrarhem och campingstugor räknas. 80 %  av Uppsalas hotell är miljöcertifierade av tredje part.

PCO-tjänster
PCOerna i Uppsala arbetar efter en miljöpolicy och årsvis uppsatta mål, allt för hållbar utveckling. De samarbetar även med miljöcertifierade underleverantörer och restauratörer som så långt som det är möjligt erbjuder närproducerad och ekologisk mat och dryck.