Tävlingar & nomineringar

För dig inom besöksnäringen

Nu kan du nominera till årets pris

Stora Turismpriset 2024

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism delar ut Stora Turismpriset till ett företag eller annan organisation som på ett nytänkande, innovativt och hållbart sätt bidragit till utveckling av besöksnäringen. Tillväxtverket är stiftelsens huvudman.

Varje kommun i Uppsala län utser en kandidat. Därefter utser en jury på Region Uppsala vilken kandidat från länets kommuner som blir Uppsala läns kandidat till Stora turismpriset 2024.

Nu vill vi ha er hjälp med nomineringar för årets pris!

Kandidaten du tipsar oss om måste vara tillgänglig för frågor och kompletteringar 8-19 juli eller 12-14 augusti.

Nomineringar mailas senaste den 10 juli till brita.zetterberg-blom@uppsala.se med svar på frågorna nedan:

1. Förslag till kandidat

Namn på företag eller organisation (i Uppsala kommun):

Driftsform:

Kontaktperson:

Mailadress:

Mobil:

2. Beskrivning av ert förslag: (max 2000 tecken inklusive blanksteg)

3. Motivering: Huvudkriterium – xxxxxx bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen. Beskriv hur ert förslag möter detta kriterium.

4. Motivering: Kunskapskriterium – xxxxxx utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen och dess roll i samhället. Beskriv hur ert förslag möter detta kriterium.

5. Motivering: Hållbarhetskriterium – xxxxxx utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet (ekonomiskt, socialt och miljömässigt). Beskriv hur ert förslag möter detta kriterium.

Prisutdelning äger rum i samband med konferensen Besöksnäring på agendan den 3 december på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Vad vinner man?

De nominerade får 10 000 kronor var + ett resebidrag på 5000 kronor. Vinnaren belönas med 100.000 kronor.
Workshop med alla nominerade äger rum samma dag kl 10.00 – 15.  Gemensam middag efter prisutdelningen


Stora Turismpriset – nominerade från Uppsala län tidigare år

2023 Noors Slott (i Knivsta kommun)
2022 Näsets Gröna (i Knivsta kommun)
2021 Gamla Uppsala museum

Vinnare nationellt:

2023  Aurora safaris
2022  Pater Noster
2021  Vasaloppet