Uppsala Convention Bureau

Planeringsverktyg & ekonomiskt stöd

En förutsättning för ett lyckat möte eller evenemang är att du som arrangör startar din planering i god tid. De ekonomiska stöd som finns att söka i Uppsala har alla god framförhållning som minsta gemensamma nämnare.

Att lyckas med ett arrangemang handlar framförallt om att ha tydliga och mätbara målsättningar samt definierade målgrupper, redan i uppstartfasen av din planering. Ge dig själv god tid för planering, försäljning och marknadsföring. Här nere har vi samlat länkar och dokument som kan hjälpa dig i din initiala planering av ditt möte eller evenemang. Se även avsnitten om enkät och analys.

För möten och evenemang i Uppsala finns i huvudsak fyra olika stöd att söka.

Världsklass Uppsala

Världsklass Uppsala består av ett tjugotal av stadens ledande organisationer och företag som med gemensam kraft vill göra konkret skillnad – för den som lever och verkar i Uppsala, och för människor som vill komma hit och utvecklas. Under elva års tid har nätverket delat ut finansiellt stöd till arrangemang som sätter Uppsala på kartan eller initiativ som till förbättringar i samhället och ett bättre Uppsala.

Välkommen att söka om medel till ditt projekt. Oavsett om du har ett evenemang eller en konferens som sätter Uppsala på kartan, eller ett initiativ som på ett tydligt sätt bidrar till faktiska förbättringar i samhället, kan du ansöka om bidrag eller ekonomiskt stöd. Varje år erhåller upp mot 20 projekt mellan 50 000 – 500 000 kronor. Läs mer om Världsklass Uppsala och hur du söker medel.