Uppsala destination

Om Destination Uppsala

För dig inom besöksnäringen

Destination Uppsala arbetar aktivt för att stödja och utveckla Uppsala som besöksmål, för att öka antal besökare och skapa ökad affärsnytta för dig som aktör inom den lokala besöksnäringen.

Sommarkampanj 2020

Destination Uppsala bearbetar olika målgrupper av besökare till Uppsala i linje med rådande restriktioner från myndigheter. Tillsammans kan vi få mer kraft att synliggöra sommarstaden Uppsala och visa att vi har mycket fantastiskt att uppleva. Vi har sammanställt ett antal kit med texter och bilder som är enkla för dig att använda i dina kanaler och tillsammans med din produkt, för att attrahera besökare till Uppsala. Att använda texter och bilder är kostnadsfritt, se villkoren på vår bildbank.

Sommarstaden Uppsala: Ladda ned material här

Tema Pelle Svanslös: Ladda ned material här

Tema Trädgårdar & Natur: Ladda ned material här

Tema Hela Sveriges Historia: Ladda ned material här

Ladda ner bilder från bildbanken

I vår bildbank kan du ladda ned bilder och filmmaterial som du som aktör/företagare kan använda för att marknadsföra Uppsala. Materialet får användas kostnadsfritt om det sker i enlighet med användarvillkoren. Destination Uppsalas bildbank

Kurbits Omställning – Affärsutveckling online i snabbformat

Kurbits Omställning är ett program för att snabbt ställa om sin affär på kort sikt men också för att nå långsiktig lönsamhet. Med anledning av Coronakrisen erbjuds nu denna utbildning helt kostnadsfritt tack vare finansiellt stöd från Region Uppsala. Vill ditt företag medverka i Kurbits Omställning – välkommen med en intresseanmälan till  info@visitroslagen.se snarast möjligt, men  senast den 28 maj. Första programstart är  redan den 1 juni med avslut innan midsommar. Det finns totalt 30 platser fördelat på tre processer.

Har du frågor, kontakta gärna;

Rafael Myncke
rafael.myncke@uppsala.se
018 727 22 19,

Brita Zetterberg-Blom
brita.zetterberg-blom@uppsala.se
018 727 48 10

Digitala utbildningar

Ta del av våra digitala utskick LearningUppsala för dig som möter Uppsalas besökare. Utskicken ger dig information och tips om aktuella aktiviteter, evenemang och besöksmål i Uppsala och skickas 1-2 ggr/månad via e-post. Registrera dig för utskicken här.

Träffa oss

Destination Uppsala tillsammans med Uppsala City bjuder in till gemensamma frukostmöten en gång i månaden för dig som arbetar i besöksnäringen. Vi nätverkar och lyfter fram aktuell statistik, utvecklingsprojekt, evenemang och händelser att hålla koll på. Kontakta anna.lindstrom4@uppsala.se eller helena.bovin@uppsala.se för att få en inbjudan.

En fredag månaden välkomnar Uppsala Kommun dig som företagare till öppna luncher, läs mer här om aktuella datum och anmälan i denna länk.

Några tillfällen per år anordnas även leverantörsträffar för dig som önskar veta mer om hur ditt företag kan bli leverantör till Uppsala Kommun, se aktuella datum och information i länken här.

Marknadsföring av Uppsala

Vi arbetar för att stärka Uppsalas attraktionskraft och öka kännedomen om våra besöksmål och evenemang. Det gör vi bland annat genom marknadsföring och närvaro i kanaler där våra målgrupper finns. Kontakta oss gärna via natalia.michell@uppsala.se så berättar vi mer om hur du och din verksamhet kan vara med.

Mätningar och undersökningar

 • Marknadsundersökning Uppsala 2018/2019
  April 2018–April 2019
  Research One har genomfört intervjuer med besökare i Uppsala. Syftet med undersökningarna är att regelbundet generera förstahandsinformation från faktiska besökare i Uppsala i avseendet demografiska och turistekonomiska faktorer. Undersökningarna har utförst under perioden april–april.
 • Turista i Sverige
  Varumärkesanalys av staden Uppsala utförd på kvinnor & män i åldrarna 18-70 under maj 2018, baserad på drygt 400 svar. Baserad på en omfattande undersökning beställd av 29 destinationer i Sverige med ca. 4000-5000 svarande per fråga.
 • Uppsalaenkäten 2018, del 1
  600 webbintervjuer med person 17-80 år boende i Uppsala kommun.
 • Varumärkesundersökning YouGov 2014 
  Den nationella varumärkesundersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 29 januari – 3 februari 2014 har sammanlagt 1003 intervjuer genomförts med män och kvinnor 18-64 år.

Destinationsstrategi

Här kan du läsa gällande strategi för besöksnäringen.