Uppsala destination

Om Destination Uppsala

För dig inom besöksnäringen

Destination Uppsala arbetar aktivt för att stödja och utveckla Uppsala som besöksmål, för att öka antal besökare och skapa ökad affärsnytta för dig som aktör inom den lokala besöksnäringen.

Destinationsstrategi

Här kan du läsa gällande strategi för besöksnäringen.

Ladda ner bilder från bildbanken

I vår bildbank kan du ladda ned bilder och filmmaterial som du som aktör/företagare kan använda för att marknadsföra Uppsala. Materialet får användas kostnadsfritt om det sker i enlighet med användarvillkoren. Destination Uppsalas bildbank

 

Mätningar och undersökningar

 • Marknadsundersökning Uppsala 2018/2019
  April 2018–April 2019
  Research One har genomfört intervjuer med besökare i Uppsala. Syftet med undersökningarna är att regelbundet generera förstahandsinformation från faktiska besökare i Uppsala i avseendet demografiska och turistekonomiska faktorer. Undersökningarna har utförst under perioden april–april.
 • Turista i Sverige
  Varumärkesanalys av staden Uppsala utförd på kvinnor & män i åldrarna 18-70 under maj 2018, baserad på drygt 400 svar. Baserad på en omfattande undersökning beställd av 29 destinationer i Sverige med ca. 4000-5000 svarande per fråga.
 • Uppsalaenkäten 2018, del 1
  600 webbintervjuer med person 17-80 år boende i Uppsala kommun.
 • Varumärkesundersökning YouGov 2014 
  Den nationella varumärkesundersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 29 januari – 3 februari 2014 har sammanlagt 1003 intervjuer genomförts med män och kvinnor 18-64 år.

Digitala utbildningar

Ta del av vår digitala utbildning LearningUppsala för dig som arbetar i besöksnäringen och möter Uppsalas besökare. Utskicken innehåller information och tips om aktuella besöksmål, evenemang och nyheter i Uppsala och skickas 1-2 ggr/månad via e-post. Registrera dig för utskicken här.