Sunbeam Uppsala 1

Foto: Ingrid Ededahl

Båttur med forskningsfartyget Sunbeam

Sunbeam byggdes 1905 i Lowestoft i sydöstra England som seglande trålare för att bedriva fiske på Nordsjön och norra Atlanten. 1937 kom fartyget till Sverige, och hösten 1961 inköptes fartyget av en grupp marinbotaniska forskare vid Uppsala universitet inför en planerad medelhavsexpedition påföljande sommar. I samband med köpet bildade man Upsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB (UMMAB) som än idag är ägare till fartyget.

Sen 1962 har Sunbeam haft Uppsala som hemmahamn, men har under tre vintrar legat på varv i Stockholm. Senast fartyget visades upp i Uppsala var under Hamnens dag 2017, men nu är det äntligen dags att återvända. Under några veckor i början av juni kommer det att gå att åka med turer på Fyrisån och Ekoln. Planerade aktiviteter omfattar dagsturer till Wiks slott med lunch och historisk guidning i slottsträdgården och prova på seglingar med utgångspunkt från Skarholmen. Närmare information om pris, avgångstider, biljettköp och praktiska arrangemang kommer snart att läggas upp på www.sunbeamsvanner.se.

Datum    Aktivitet
31 maj    Medlemstur till Wiks slott, med lunch och historisk visning 9.30-16.00 (775 kr för
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎ ‎ medlem). Kvällstur vid bokning ca 17.00–22.00.

1 juni      Dagstur till Wiks slott, med lunch och historisk visning 9.30-16.00 (975 kr)
‏‏ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‏‏‎‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏Kvällstur vid bokning ca 17.00–22.00

2 juni     Dagstur till Wiks slott, med lunch och historisk visning 9.30-16.00 (975 kr)‎‏‏‎
‏‏ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‏‏‎‎ ‎‏‏Kvällstur vid bokning ca 17.00–22.00

3 juni     Dagstur till Wiks slott, med lunch och historisk visning 9.30-16.00 (975 kr)
‏‏ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏Kvällstur vid bokning ca 17.00–22.00

4 juni     Dagstur till Wiks slott, med lunch och historisk visning 9.30-16.00 (975 kr)
‏‏ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏Kvällstur vid bokning ca 17.00–22.00

12 juni   Prova-på seglingar på Ekoln 10:00–13:00 och 14:00–16:00 (975 kr)

Kvällsturerna är öppna för bokning av sällskap på upp till 12 personer. Kostnad från 600 kr/person. En kvällstur kan vara på två till fem timmar, med eller utan segling. Det går även att boka en privat dagstur för sällskap upp till 12 personer. Prisexempel: 8 000 kr + moms för tre timmar, 19 000 kr för ett dygn. För mer information och aktuell prislista, kontakta sunbeamlowestoft@gmail.com.

Var?

Uppsala hamn

När?

1–19 juni 2021

Hur?

Läs mer hos Sunbeams Vänner