Här finns flest runstenar i hela världen

Runstenar i Uppsala och Uppland

Visste du att Uppland har den största mängden runstenar i hela världen? Runorna är de gamla skrivtecknen som nordborna använde förr i tiden, och runstenarna är viktiga för att lära oss om historien, särskilt vikingatiden. På slutet av 900-talet och under hela 1000-talet satte människor i Sverige upp minnesstenar med runor på när någon i familjen hade dött. Men faktum är att det finns runinskrifter som är ännu äldre än så.

Att uppleva runstenarna i Uppland är som att resa tillbaka i tiden och få en unik inblick i Sveriges forntida kultur. Varje runsten bär med sig en unik berättelse från en svunnen tid, och de ger oss en inblick i våra förfäders liv och äventyr. Dessa stenar var en gång minnesmärken över avlidna släktingar, men de är nu en oförglömlig skatt för dig som vill lära dig mer om Sveriges historia.

Här finns flest runstenar i världen, mer än 1 300 stycken. Under 1000-talet måste därför seden att resa runstenar ha varit starkare i Uppland än någon annanstans i Sverige. En teori till varöfr är att syftet var att synliggöra övergången från asatro till kristendom, och att denna övergång var mer långdragen i Uppland. I de flesta områden reste man runstenar under endast en eller två generationer, men så var det inte i Uppland. Här pågick resandet av runstenar i mer än hundra år.

 

Utställning på Gamla Uppsala Museum

Tyde den som kan

I utställningen hos Gamla Uppsala Museum ges besökaren möjligheten att utforska några av de mest fascinerande runinskrifterna, studera autentiska runor, lära sig att dechiffrera runskrift och till och med skapa sin egen runsten. Målet är att väcka en nyfikenhet hos museets besökare att själva besöka och tolka runstenarna som finns utspridda i landskapet.

Alla runstenarna i Uppland har nyligen inventerats och undersökts av Upplandsmuseet, för att kunna vårda och bevara detta unika kulturarv på bästa sätt.

Asagudar och kristna kors?

De flesta runstenar restes i slutet av vikingatiden, på 1000-talet, och då hade många gått över till kristendomen. Ett av skälen till att det restes så många runstenar under just 1000-talet tror man beror på att många ville visa att de hade lämnat den hedniska religionen bakom sig. Runstenarna bär ofta det kristna korset och ibland finns också kristna böner som ”Gud hjälpe hans ande” eller ”Gud hjälpe hennes själ väl nu”. Men även asagudar som Tor finns också representerade. Kanske ville man inte lägga alla sina ägg i en korg, inför efterlivet…

Hitta alla runstenar i Uppland

Runkartan

Med hjälp av Runkartan kan du enkelt hitta och utforska runstenar i både Uppsala och Uppland för planera spännande resor till platser där dessa historiska skatter finns. Här finns  interaktiva kartor som hjälper dig att navigera, med detaljerade beskrivningar, bilder. Passa på att upptäcka runstenar i deras autentiska miljöer.