Linnéstigarna | Natur & friluftsliv

Vandra i Linnés fotspår

Linnéstigarna

Om du vill ha en heldag i Carl von Linnés anda kan du vandra en av Linnés åtta vandringsstigar, kallade herbationer. Här höll Linné sin undervisning under sommarhalvåret och än idag finns flera hundra växter kvar som han visade sina studenter.

Under årets varma månader vandrade Linné ut med sina studenter i naturen och höll sin undervisning där. De åtta vandringarna var noga planerade så att studenterna skulle få se olika arters naturliga växtplatser under säsongen. Dagens Linnéstigar baseras på de protokoll som fördes under vandringarna och hållpunkterna är Linnés egna undervisningsplatser.

Linnestigsskylt-695x400

Gottsundavandringen

Gottsundavandringen är 6 km och startar vid Gläntan i Stadsskogens västra kant (Norbyvägen 46). Här kan du blicka ut över det nu bebyggda Norby kärr där Linné plockade hjortron. Efter en promenad genom Stadsskogen vandrar du vidare längs Hågaån och slutar vid Lurbo bro.

Ultunavandringen

Ultunavandringen är 7 km med sex knutpunkter och startar vid Slottstullen (Sjukhusvägen 1). Här finns minnet av istidens framfart kvar i det platta landskapet. Den modige ger sig ut i träskmarken på Sunnerstaspången där vandringen slutar.

Hågavandringen

Hågavandringen är 6 km med fyra knutpunkter. Den startar vid Carolina Rediviva, leder genom Rickomberga backar och Flogsta ängar och slutar i Håga by.

Danmarksvandringen

Danmarksvandringen är 16 km och startar i hamnen vid Fyrisån. Därefter leder den ut till Kungsängen, där alla kungsängsliljorna blommar i maj. Sedan följer den Sävjaån mot Linnés Sävja och sedan vidare mot Linnés Hammarby.

Gamla Uppsalavandringen

Gamla Uppsalavandringen är över en mil lång och har fem knutpunkter. Den startar i Linnéträdgården och leder dig förbi Fyrishov, Röboåsen och ut till Gamla Uppsalas kungagravar och den gungande Sjödyn.

Vaksalavandringen

Vaksalavandringen är 9 km, startar i Nyby och fortsätter österut till Vaksala kyrka. Därefter går den vidare över ängarna vid Eke och Jälla fram till Törnby gård vars inkomster betalade Linnés professorslön.

Husbyvandringen

Husbyvandringen är cirka två mil, har sex knutpunkter och börjar vid Finn Malmgrens plats. Vandringen leder via Fyrisån förbi Stabby och Librobäcken ut till Börje kyrka. Den passar bra för både cykel och vandring.

Jumkilsvandringen

Jumkilsvandringen är 8 km och den enda vandringen som startar utanför staden. Från Jumkils kyrka går du via Örnsätra in i de stora Jumkilsskogarna västerut. Där kan man fortfarande se linnea blomma under sommaren. Vandringen slutar vid Studentvilan där det finns grillplats.