Linnéstigarna | Natur & friluftsliv

Vandra i Linnés fotspår

Linnéstigarna

Vandra i Linnés fotspår

vandring

Om du vill ha en heldag i Carl von Linnés anda kan du vandra en av Linnés åtta vandringsstigar, kallade herbationer. Här höll Linné sin undervisning under sommarhalvåret och än idag finns flera hundra växter kvar som han visade sina studenter.

Under årets varma månader vandrade Linné ut med sina studenter i naturen och höll sin undervisning där. De åtta vandringarna var noga planerade så att studenterna skulle få se olika arters naturliga växtplatser under säsongen. Dagens Linnéstigar baseras på de protokoll som fördes under vandringarna och hållpunkterna är Linnés egna undervisningsplatser.

Här kan du läsa mer om de olika stigarna.

Gottsundavandringen

Gottsundavandringen är 6 km och startar vid Gläntan i Stadsskogens västra kant (Norbyvägen 46). Här kan du blicka ut över det nu bebyggda Norby kärr där Linné plockade hjortron. Efter en promenad genom Stadsskogen vandrar du vidare längs Hågaån och slutar vid Lurbo bro. Läs mer

Ultunavandringen

Ultunavandringen är 7 km med sex knutpunkter och startar vid Slottstullen (Sjukhusvägen 1). Här finns minnet av istidens framfart kvar i det platta landskapet. Den modige ger sig ut i träskmarken på Sunnerstaspången där vandringen slutar. Läs mer

Hågavandringen

Hågavandringen är 6 km med fyra knutpunkter. Den startar vid Carolina Rediviva, leder genom Rickomberga backar och Flogsta ängar och slutar i Håga by. Läs mer

Danmarksvandringen

Danmarksvandringen är 16 km och startar i hamnen vid Fyrisån. Därefter leder den ut till Kungsängen, där alla kungsängsliljorna blommar i maj. Sedan följer den Sävjaån mot Linnés Sävja och sedan vidare mot Linnés Hammarby. Läs mer 

Gamla Uppsalavandringen

Gamla Uppsalavandringen är över en mil lång och har fem knutpunkter. Den startar i Linnéträdgården och leder dig förbi Fyrishov, Röboåsen och ut till Gamla Uppsalas kungagravar och den gungande Sjödyn. Läs mer

Vaksalavandringen

Vaksalavandringen är 9 km, startar i Nyby och fortsätter österut till Vaksala kyrka. Därefter går den vidare över ängarna vid Eke och Jälla fram till Törnby gård vars inkomster betalade Linnés professorslön. Läs mer

Husbyvandringen

Husbyvandringen är cirka två mil, har sex knutpunkter och börjar vid Finn Malmgrens plats. Vandringen leder via Fyrisån förbi Stabby och Librobäcken ut till Börje kyrka. Den passar bra för både cykel och vandring. Läs mer

Jumkilsvandringen

Jumkilsvandringen är 8 km och den enda vandringen som startar utanför staden. Från Jumkils kyrka går du via Örnsätra in i de stora Jumkilsskogarna västerut. Där kan man fortfarande se linnea blomma under sommaren. Vandringen slutar vid Studentvilan där det finns grillplats. Läs mer