Uppsala Convention Bureau

Ekonomiskt stöd för möten och evenemang

Möten och evenemang är viktiga för besöksnäringens kort- och långsiktiga tillväxt – som i sin tur genererar arbetstillfällen till Uppsala. Det är en av huvudanledningarna till varför Uppsala kommun via Destination Uppsala stöttar möten och evenemang ekonomiskt.

Kriterier

Evenemanget ska:

 1. Bidra till Uppsalas ekonomiska tillväxt samt potential för utveckling
 2. Bidra till att öka besöksantal och årsbeläggning över året
 3. Bidra till att stärka varumärket Uppsala
 4. Stärka varumärket Uppsala genom medial synlighet
 5. Vara unikt
 6. Verka för Uppsalas långsiktiga hållbarhet
 7. Lämna bestående värden i staden och bidra till destinationsutveckling
 8. Engagera den kommunala organisationen i god tid innan genomförandet

Ladda ned mötes- och evenemangsstrategin (pdf)

Beslutsprocess

Stöd behöver ansökas om i god tid

 • Deadline för möten & evenemang 2024 och kommande år är 28 februari 2023.
 • Deadline för års möten & evenemang 2025 och kommande år är 28 februari 2024.

Ansökan och beslut

 1. Ta kontakt med evenemangslotsen på Destination Uppsala via evenemangslots@uppsala.se för att stämma av att ert evenemang uppfyller kriterierna
 2. Fyll i ansökningshandlingar med stöd av evenemangslotsen och skicka in senast den 28 februari till evenemangslots@uppsala.se
 3. Destination Uppsala går igenom inkomna ansökningar
 4. Beslut meddelas arrangören
 5. Eventuellt avtal skrivs med arrangören och Destination Uppsala som är juridisk part

Ladda ned ansökningshandlingar (docx, 25kB)

Evenemangslotsen kan också stötta dig på andra sätt

Det ska vara lätt att arrangera möten och evenemang i Uppsala. Vi erbjuder därför ett kostnadsfritt stöd för dig som är arrangör.