Uppsala Convention Bureau

Ekonomiskt stöd för möten och evenemang

Möten och evenemang är viktiga för besöksnäringens kort- och långsiktiga tillväxt – som i sin tur genererar arbetstillfällen till Uppsala. Det är en av huvudanledningarna till varför Uppsala satsar på att stötta möten och evenemang ekonomiskt.

Kriterier

2014 beslutade Uppsala kommuns fullmäktige om en mötes & evenemangsstrategi. I strategin anges hur ekonomiskt stöd ska beviljas. Evenemanget ska:

 1. Bidra till Uppsalas ekonomiska tillväxt samt potential för utveckling
 2. Bidra till att öka besöksantal och årsbeläggning över året
 3. Bidra till att stärka varumärket Uppsala
 4. Stärka varumärket Uppsala genom medial synlighet
 5. Vara unikt
 6. Verka för Uppsalas långsiktiga hållbarhet
 7. Lämna bestående värden i staden och bidra till destinationsutveckling
 8. Engagera den kommunala organisationen i god tid innan genomförandet

Ladda ned ansökningshandlingar (docx, 25kB)
Ladda ned mötes- och evenemangsstrategin (pdf)

Ansökan skickas till: evenemangslots@uppsala.se

Process

Beslut om evenemang för 2022 är fattade. Deadline för 2023 års möten och evenemang har passerat.

Deadline för 2024 års möten & evenemang (samt kommande år) är 28 februari 2023.
Deadline för 2025 års möten & evenemang (samt kommande år) är 28 februari 2024.

Evenemangslotsens grundtjänster står till förfogande under hela året.

 1. Arrangören tar kontakt med evenemangslotsen på Destination Uppsala
 2. Med stöd av evenemangslotsen levererar arrangören ett beslutsunderlag för beredning hos Destination Uppsala
 3. Beredning av mötet eller evenemanget för beslut
 4. Beslut tas av en Beslutsgrupp
 5. Beslut meddelas arrangören
 6. Eventuellt avtal skrivs med arrangören och Destination Uppsala som är juridisk part.