Uppsala Convention Bureau

Tillstånd & säkerhet för evenemang

Du som är arrangör ansvarar för att ditt evenemang eller möte har alla nödvändiga tillstånd som krävs för ett genomförande.

För de allra flesta räcker det med ett tillstånd från Polisen och ett från de markägare som berörs, men i vissa fall krävs även fler tillstånd.

När du ansökt och betalt för ditt tillstånd hos Polisen och din ansökan är komplett med alla uppgifter som behövs för att bedöma din ansökan, går den ut på remiss hos ett flertal aktörer. I regel handlar det om Uppsala kommuns miljöförvaltning, markupplåtelse och brandförsvar.

Du som arrangör måste vara mycket uppmärksam på vem som äger den mark som du ska nyttja. Om du endast befinner dig på kommunens mark så behöver du inte söka ytterligare tillstånd, men i övriga fall behöver du varje enskild markägares tillåtelse för att använda marken.

Fler vanliga tillstånd du kan behöva

Olika typer av arrangemang kräver olika typer av tillstånd. Går ditt arrangemang ut på att fordon (t.ex. cykel eller bil) ska nyttja allmän väg? Då krävs ett tillstånd från Länsstyrelsen.

Ska du servera alkohol och/eller livsmedel krävs tillstånd från Miljöförvaltningen. Nedanför har vi samlat länkar till de vanligaste tillstånden som kan komma att krävas vid ett genomförande.

Bra att tänka på:

  • Informera närboenden, restauratörer och handlare som berörs i god tid innan arrangemanget
  • Ha alla markägartillstånd skriftligen ifall det uppkommer en tvist

Länkar & dokument