Uppsala Convention Bureau

Riskanalys

Inför, under och efter ett möte eller evenemang kan mycket hända. Du som arrangör bör i förväg bestämma hur och vem inom din organisation som ska agera vid olika tänkbara scenarion.

Generellt talar man om riskanalysen som ett verktyg för att skapa trygghet och bibehålla säkerheten under ett möte eller evenemang, men analysen kan med fördel även göras inom områden som ekonomi och hållbarhet (läs mer här).

En risk kan beskrivas som en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse kan inträffa och de negativa konsekvenserna som händelsen kan leda till. Beskriv de identifierade riskerna samt när, hur och vem som ska hantera dessa inför och under genomförandet.

En enkel och bra mall för riskanalys kan du hitta här (xlsx, 34 kB).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har även publicerat en guide som ger dig vägledning i hur du kan gå till väga för att anordna säkra evenemang. Guiden riktar sig till arrangörer, myndigheter och andra aktörer inom evenemangsområdet. Syftet är att skapa samsyn kring säkerhetsbegrepp, att öka möjligheterna för tydlig kommunikation och ett konstruktivt samarbete mellan inblandade aktörer. Här kan du läsa säkerhetsguiden för evenemang 2021.

 

Exempel på vanliga risker att hantera vid möten och evenemang kan vara:

 • Vätskebrist
 • Långa köer
 • Sjukdom bland personalen/nyckelpersoner
 • Sjukdom bland besökare/deltagare
 • Försenade leveranser
 • Svårighet att ta sig till evenemangsplatsen
 • Svag internetuppkoppling
 • Störningar för närboende
 • Teknik som felar
 • Uteblivna talare
 • Förseningar i programmet