Uppsala Convention Bureau

Professional Congress Organisers

Många som åtar sig ett värdskap för ett möte gör det utöver sina ordinarie arbetsuppgifter och kanske har man inte tidigare erfarenhet av att vara arrangör. Bakom varje framgångsrikt möte ligger timmar av förberedelser och administration. En Professional Congress Organiser (PCO) har de expertkunskaper och erfarenheter som förenklar i ditt värdskap.

En PCO tar dig genom alla steg i planeringsarbetet, genomförandet och uppföljningen. När du anlitar en PCO lämnas inget åt slumpen. De kan ge dig värdefulla råd och vägledning i viktiga ekonomiska, juridiska och tekniska frågor och kan avlasta dig i ditt värdskap.

En PCO kan bland annat hjälpa till med:

  • Budget- och ekonomihantering
  • Projektledning/projektkoordination
  • Lokal-, hotell- och resebokningar
  • Marknadsföring
  • Anmälan och deltagarservice
  • Abstracthantering
  • Utställar- och sponsorhantering
  • Kontakt med föreläsare
  • Sekretariat på plats
  • Sociala aktiviteter och medföljandeprogram