Uppsala Convention Bureau

Kontakta lokalmedia

Vill ni att media ska uppmärksamma ert arrangemang? Via länkarna nedan hittar ni de redaktioner som finns i Uppsala. Nedan hittar ni även tips på vad ert pressmeddelande bör innehålla.

ort dag månad år

SLAGKRAFTIG RUBRIK – Här lyfter ni fram det viktigaste om nyheten.

Ingress – Börja med en inledande text som sammanfattar nyheten kort.

Skriv sedan ett kort intro om vad arrangemanget handlar om och varför ni valt Uppsala.

Här kan ni lägga in ett första uttalande/citat från er verksamhet som bekräftar ovanstående påstående.

  • Ett eller ett par faktastycken som kompletterar den inledande texten.
  • Antal deltagare och eventuell publik
  • Antal dagar
  • Plats
  • Föregående år?

Kort uttalande från dig som arrangör.
Till exempel:

  • Vad betyder värdskapet för din verksamhet?
  • Vad är din förhoppning att få ut av mötet/evenemanget, för den egna verksamheten i förlängningen?
  • Vad vill du att deltagarna tar med sig från arrangemanget i Uppsala?

För mer information, kontakta:
Förnamn Efternamn, Ansvarig på företaget
Direktnummer, e-postadress

Att tänka på - Gyllene regler:

Rubrik: Max en rad, förslagsvis inte längre än 40 tecken, inkl. blanksteg
Text: Förslagsvis inte längre än 1 200 tecken, inkl. blanksteg