Uppsala Convention Bureau

Tips i budgetarbetet

Budgetarbetet är en väldigt viktig del i planeringen av ditt arrangemang. Innan det slutgiltiga beslutet om ett faktiskt genomförande så bör det finnas en realistisk budget som är hållbar och som inte försätter dig som arrangör i svårigheter.

Tycker du budgetering och ekonomisk uppföljning är svårt eller besvärligt? Då kan du ta hjälp av en kongressbyrå eller så kallad PCO (Professional Congress Organiser). De kan hjälpa dig att lägga en hållbar budget och uppnå ett önskat ekonomiskt resultat. De sköter deltagarhantering, fakturering samt hantering av sponsorer och utställarintäkter. Vi hjälper er gärna med kontakter till en PCO.

Dessa frågeställningar kan hjälpa dig på vägen:

– Vilken prisnivå ska du hålla?
– Hur kommer nivån att vara jämfört med konkurrenterna?
– Vad är deltagare, utställare och eventuella sponsorer beredda att betala?

  • Hur ser din prissättningsstrategi för deltagare ut?
  • Hur ser din prisstrategi för eventuella utställare ut?
  • Har du definierat ditt sponsringserbjudande och lagt ett prisförslag för det affärsutbyte du erbjuder eventuella sponsorer?

– Har du realistiska uppskattningar kring beräknat antal deltagare, antal sålda biljetter, utställare, sponsorer, eventuell egen försäljning på plats? Hur ser ditt egna riskkapital ut?

  • Minimiantal deltagare, för att nå break-even?
  • Max antal deltagare? Vad begränsar antalet?

– Har du full kännedom kring era kostnader?

  • Fasta kostnader (oavsett antal deltagare):
  • Rörliga kostnader (beroende av antal deltagare):

Dokument för nedladdning