Uppsala slott | Museum & historia

Uppsala slott

Här har många avgörande historiska händelser i såväl Uppsalas som Sveriges historia utspelat sig.

Uppsala-slott_2004_Botaniska-tradgarden (2)

Uppsala slott, som började byggas av Gustav Vasa 1549, kom att under lång tid spela en central roll i såväl Uppsalas som Sveriges historia. Här har många avgörande historiska händelser utspelat sig såsom Sturemorden 1567, Gustav II Adolfs beslut att Sverige skulle delta i vad som utvecklade sig till det 30-åriga kriget och i slottets Rikssal läste Schering Rosenhane upp drottning Kristinas tronavsägelse den 6 juni 1654.

Slottet skadades svårt i en stor brand år 1702 och kvar blev i stort sett bara en ruin. Återuppbyggnaden tog lång tid och inte gick det fortare av att resterna av slottet användes som stenbrott till det stora slottsbygget i Stockholm. Slottets fasader renoverades i början av 2000-talet och numera har slottet den ursprungliga, ljusa färgen som det hade under Carl Hårlemans restaurering på 1740-talet.

Idag är slottet bostad för landshövdingen. Det inhyser även tre spännande museer; Uppsala konstmuseum och Vasaborgen. Här kan du även ta del av Uppsalas bästa utsikt genom en takvandring på slottstaket.

Faciliteter

Handikapp:

Handikapparkering

Karta & kontakt

Adress:

Drottning Christinas väg 1E

75237 Uppsala

Webb:

uppsalakonstmuseum.se