Villkor och information

Informationen i formuläret, samlas in av Destination Uppsala, Uppsala Convention Bureau, som är personuppgiftsansvarig. Vi behöver ditt samtycke för att använda dina insamlade personuppgifter för de ändamål som beskrivs här nedanför vid kryssrutorna. Dina samtycken kan du när som helst återkalla. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Personuppgifterna kan användas som statistik vid vår verksamhetsuppföljning.

Anna Lindström (uppsalacvb@uppsala.se) är kontaktperson i denna fråga och det är också till henne du vänder dig om du ej längre önskar finnas med i våra register.

Rättslig grund för behandlingen är ditt samtycke samt allmänt intresse för verksamhetsstatistiken.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredjepart eller för över dem till tredje land.

Dina personuppgifter kommer att sparas i 5 år. Varefter du får en fråga om du önskar att kvarstå.

Dina rättigheter

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som vi behandlar om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Datainspektionen når du via datainspektionen@datainspektionen.se

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig:

Destination Uppsala AB
Stadshuset

Stadshusgatan 2
753 21 Uppsala
tel +46 (0)76 761 83 35