Uppsala Convention Bureau

Utbildningar

Vi arbetar för att arrangörer som verkar i Uppsala ska ha de bästa möjliga förutsättningarna för att genomföra möten och evenemang här. En viktig förutsättning är kunskap.

Vi har kontinuerligt sedan 2016 erbjudit arrangörer att delta på utbildningar som vi arrangerar inom relevanta ämnen som t.ex. affärsplaner, sponsring, volontärer, organisationsarbete, hållbarhet, mätning och analys, evenemangssäkerhet samt marknadsföring.

En gång per år arrangerar vi också ett tillfälle där vi samlar Uppsalas näringsliv och erbjuder evenemangsarrangörer att sälja in sina evenemang med målet att hitta privata sponsorer.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss via utbildning-duab@uppsala.se.