Uppsala Convention Bureau

Tillstånd

Tillstånd och myndighetskrav hjälper dig som arrangör att garantera kvalité i ditt evenemang och ger besökarna ett tryggt och säkert evenemang.

Som arrangör är det viktigt att veta att du måste söka tillstånd inför de flesta evenemang. Här hittar du viktig information kring det. Kontakta evenemangslotsen på Destination Uppsala om du har ytterligare frågor.

Polismyndigheten

Ger tillstånd till allmänna sammankomster, offentlig tillställning och offentlig plats.

Läs mer och sök tillstånd på Polisens webbplats 

Miljöförvaltningen

Tillsynsmyndighet för miljö- och hälsoskyddsfrågor som t.ex. störande ljudnivåer och nedskräpning. Förvaltningen arbetar också med livsmedelskontroll och tillstånd för livsmedelshantering. De besvarar remisser för offentliga tillställningar som festivaler, rockkonserter och andra evenemang. Tillståndsenheten på Miljöförvaltningen arbetar med frågor om alkohol, tobak, lotterier och nikotinläkemedel.

Läs mer om hantering av mat vid tillfälliga evenemang

Kontoret för samhällsutveckling

Remissinstans som markägare och remissinstans driftsansvariga för offentlig plats (gatumark och parkmark). De lämnar tillstånd om delar av evenemanget är byggnadslovspliktigt.

Trafiknämnden

Utfärdar tillfällig lokal trafikföreskrift för att tillfälligt ändra gatuavstängningar, häva p-platser, lastzoner och enkelriktningar etc.

Brandförsvaret

Remissinstans och tillsynsmyndighet när evenemangets karaktär så kräver.

Länsstyrelsen

Lämnar tillstånd för tävling med fordon på väg till t ex cykeltävling. Ansökan till länsstyrelsen ska lämnas in i mycket god tid. Tillstånd för kringaktiviteter som depåer, startområden, tält och försäljning söks hos polismyndigheten.

Evenemangslots

Kontakta evenemangslotsen om du är osäker på vilka tillstånd som du behöver för att genomföra ditt evenemang och för att komma i kontakt med rätt instans.

E-post: evenemangslots@uppsala.se
Tele: +46 18 727 48 14