Uppsala Convention Bureau

Ta hjälp av funktionärer

Vi erbjuder dig som arrangör att ansluta dig till vår funktionärsdatabas. Databasen möjliggör bland annat för arrangörer att dela funktionärer mellan olika möten och evenemang.

Mobilise är ett funktionärshanteringssystem som hjälper dig som är arrangör att rekrytera, planera bemanning och kommunicera med rätt funktionär vid rätt tidpunkt. Systemet erbjuder även ett rapportpaket som gör att du som arrangör får exakt koll på hur mycket tid som läggs ner på respektive arbetsuppgift.

Läs mer om verktyget här.

Tillgång och användning av systemet kostar 5 000 kr per år (exkl. moms). Eventuella utbildningskostnader och SMS-trafik tillkommer.

Varje år erbjuder vi de funktionärer som är anslutna olika utbildningar i form av första hjälpen, värdskap etc. Detta bestäms i samråd med de arrangörer som använder systemet och de behov som finns. Är du intresserad av att veta mer? Hör av dig till uppsalacvb@uppsala.se.