Konst och performance i Uppsala

Höstens konstutställningar

Välkommen till din guide till höstens konstupplevelser och kulturella evenemang i Uppsala 2023. Här har vi samlat några av de konstutställningar, konstnärliga uppträdanden och kulturella aktiviteter som kommer att förgylla höstsäsongen. Oavsett om du är en passionerad konstkännare, en kulturintresserad person eller bara nyfiken på att utforska konstens värld, kommer Uppsala att erbjuda något som kommer att berika din höst.

Uppsala konstmuseum. 2 september–26 november

Landscaping - mötet mellan människa och natur

Genom tidens gång har mänskligheten aktivt format och omformat sin miljö, strävandes efter att omvandla den vilda naturen till en odlad och organiserad natur. I utställningen ”Landscaping” får du möjlighet att fördjupa dig i olika tolkningar av naturen genom olika tematiska perspektiv. Ett antal konstnärer har bidragit med sina representationer av landskap och interaktionen mellan människa och natur, med verk som sträcker sig från 1500-talet till vår tid.

Bror Hjorths Hus. 9 september-15 oktober

Jonathan Josefsson - OLLIO

Under aliaset OLLIO har Jonathan Josefsson utforskat stora ytor både i Sverige och runt om i världen, fascinerad av det temporära naturen hos målningarna och det utrymme de intar. Hans konstnärliga uttryck har kontinuerligt utvecklats genom experiment med nya material och tekniker. Efter att ha studerat vid HDK Valand har Jonathan Josefsson också skapat tuftade mattor. Dessa mattor, likt hans målningar, kännetecknas av färgstarka organiska former. I utställningen ”Evigt sökande” sammanförs textila verk och måleri, och dessutom kommer OLLIO att skapa en målning direkt på väggen i museets konsthall.

Uppsala konstmuseum. 9 september–8 oktober

Sara Ekholm Eriksson - Ängeln & Valen

Ängeln & Valen gestaltar skulptören Sara Ekholm Eriksson naturens föränderlighet och processer. I skulpturer och installationer förvandlas glas till smältande is som droppar och bildar pölar. Urtidsdjur i kalksten får liv ur sin långa dvala. Fossila vattendjur förvandlas till opaler.

I utställningsrummet finns en relief av en ängel, en rest från tiden då rummet var en del av en slottskyrka. Det vetenskapliga representeras av en avgjuten kota från en gråval. Kotan hittades i Uppland på 1840-talet. Länge förvarades den i Gräsö kyrka, där människorna trodde att den var en rest av ett övernaturligt väsen.

Köttinspektionen. 23 september-8 oktober

BEING – ME - Katarina Sundkvist Zohari

Denna utställning visar en undersökning genom skulptur och etsning. Sundkvist Zohari tar sina egna inre reflektioner och reaktioner på världshändelser som sin utgångspunkt och leder oss genom en berättelse där varje element är kopplat till idén om ’systemkollaps’. Varför kan inte mänskligheten komma överens? Nå avtal? Gå tillsammans?

Bror Hjorths Hus. 21 oktober-26 november

Hertha Hanson - Återkomst

Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat 2008 återkommer och visar vad hon gör just nu. Hertha Hanson är född 1980 i Lund och utbildad på konsthögskolan i Malmö. Under de senaste tio åren har hon arbetat med stora abstrakta målningar.

Hospitalparken. 5-17 oktober

Träden de tala

Hela utställningsprojektet har sina rötter i träden i Hospitalets park. Flera av dessa träd är exceptionella på grund av sin storlek och sällsynthet och kan bara hittas här på platsen. Konstnärerna har valt varsitt träd som utgångspunkt för sina konstnärliga uttryck, vilket kan omfatta performance, skulptur, video, måleri eller andra konstformer.

Bror Hjorths Hus. 2 december-28 januari

Lars Tunbjörk

Fotografen Lars Tunbjörk (1956-2015) hade en unik förmåga att betrakta Sverige på ett sätt som få andra kunde. Genom sitt skarpa och ironiska fotografiska öga, men också med en ömhet i sitt arbete, kastade han ljus på landet ur en perifer synvinkel. Från sin hemstad Borås spred sig Lars Tunbjörks framgångsrika karriär över hela världen. Hans särpräglade sätt att se världen blev så inflytelserikt att det till och med myntades uttrycket ”tunbjörkare” för att beskriva en särskild fotografisk genre. Hans arbete utgjorde en fascinerande berättelse, dokumentation och enastående konst.

Fler kulturhändelser i höst