Museum & historia | Sevärdheter

Carolina Rediviva

Uppsala universitetsbibliotek är ett av Nordens äldsta och största forskningsbibliotek med stora och värdefulla samlingar, som idag utgör ett rikt kulturarv. Biblioteket grundades av Gustav II Adolf år 1620 och han donerade även de första samlingarna. Sedan dess har samlingarna växt.

Silverbibeln

I utställningen finns den världskända Silverbibeln, en unik handskrift. Boken utgör den absolut främsta källan till vad vi vet om det numera utdöda språket gotiska och är därför ovärderlig i språk- och kulturforskning. Trots sitt namn är Silverbibeln ingen fullständig bibel, utan innehåller bara de fyra evangelierna, ett så kallat evangeliarium. Handskriften nedtecknades med guld- och silverbläck på tunt purpurfärgat pergament av mycket hög kvalitet i Italien i början av 500-talet.

Magnus Gabriel De la Gardie skänkte boken till Uppsala universitet 1669.

Utställningssalen

Carolina Rediviva

I utställningssalen ser du även smakprov och godbitar ur de stora och värdefulla samlingar som byggts upp på biblioteket under 400 år. Här kan du följa skriftens utveckling genom årtusenden, boktryckarkonstens uppkomst och hur vetenskapliga upptäckter kom att spridas i tryckt form. Genom historiska dokument får du också en bild av samhällets och demokratins utveckling under de senaste seklerna.

Här ser du också den tidigaste någorlunda korrekta kartan över Norden, Carta Marina, tryckt 1539.

Karta & kontakt

Öppettider: Utställning kl. 12-16

Adress:
Dag Hammarskjölds väg 1
753 10 Uppsala

Telefon: 018-4713900

E-post: reception@ub.uu.se

Webb: www.ub.uu.se