Foton: Tove Alderin

Världsklass Uppsala

Låt Världsklass Uppsala vara med och lyfta ditt arrangemang!

Du är intresserad, engagerad och en arrangör av rang. Du vill göra evenemang av hög kvalitet och du vill göra bra saker för Uppsala. Det här delar du med oss.

Världsklass Uppsala är ett unikt samarbete mellan ett antal företag, kommunen, Region Uppsala och Uppsalas båda universitet. Vi vill stötta arrangemang inom vetenskap, sport och kultur som stärker Uppsalas attraktionskraft nationellt och internationellt.

Har du något intressant på gång? Ansök i sådana fall om medel hos oss. Världsklass Uppsala är aldrig en del av din grundbudget, istället vi vill vara med på ”toppen” och bidra till att ditt evenemang når nya höjder.

Vill du ansöka om stöd av Världsklass Uppsala?

Kommande deadline för ansökan under 2019 är:

23 augusti
25 oktober

Datum för deadlines under hösten uppdateras i juni 2019.

Vi står bakom Världsklass Uppsala

Ahlford Advokatbyrå, Akademiska hus, Atrium Ljungberg, Bjerking, Castellum, Destination Uppsala, Fresenius Kabi, Galderma, GE Healthcare, Region Uppsala, Länsförsäkringar Uppsala, Nordea, Rosendals fastigheter, SH Bygg, SLU, Thermo Fisher, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Vasakronan och Vattenfall.

Vill ni som företag ingå i Världsklass Uppsala?

Nätverket Världsklass Uppsala har en inspirerande samarbetsmiljö som tillsammans med kraftfulla evenemang stärker Uppsalas attraktionskraft och profil.

Kontakta Världsklass Uppsala

Malin Lejskog
E-posta Malin Lejskog

Om du planerar en publik upplevelse som passar in på nedanstående kriterier är du välkommen att ansöka om stöttning från Världsklass. Ansökan ska vara oss tillhanda senast sex månader före genomförandet.

Världsklass ger inte stöd till grundfinansiering, utan till det som kan höja nivån på upplevelsen och ge extra höjd eller synlighet.

Kriterier för sökande evenemang

 • Inriktning – evenemanget bör:
  – Vara inom temaområdena: vetenskap, kultur, idrott och hälsa.
  Världsklass Uppsala äger rätt att stödja eller satsa på projekt/aktivitet utanför dessa områden efter särskilt beslut.
 • Hållbarhet (social, miljömässig och ekonomisk) – evenemanget bör:
  – Bidra till samhällsutveckling av Uppsala och skapa en bra plats att besöka, bo, arbeta och leva i
  – Vara miljömässigt ansvarstagande
  – Skapa arbetsmöjligheter
  – Skapa turistekonomiska förutsättningar
  – Stärka varumärket Uppsala
  – Ha finansiering för baskostnader klar (Avses exempelvis lokalhyra och lön)
  – Ha en sund ekonomi (Världsklass Uppsala går aldrig in med ett stöd större än grundbudgeten i projektet)
 • Innehåll – evenemanget bör:
  – Ha ett innehåll med potential att utvecklas och växa över tid
  – Gärna vara av nationellt intresse eller ha potential att bli det eller
  – Dra mycket besökare eller ha potential att dra många besökare till Uppsala
 • Kännedom – evenemanget bör:
  – Genom media nå brett nationellt, helst även internationellt
  – Synas för beslutsfattare inom forskning, näringsliv, idrott, kultur, offentlig sektor och media
  – Göras känt och vara tillgängligt för Uppsalaborna
  – Följas upp och utvärderas av arrangören gällande mediabevakning och mediagenomslag
 • Allmänna krav – evenemanget ska:
  – Respektera alla människors lika värde, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, hudfärg, politisk uppfattning, religiös uppfattning och social ställning
  – Inte ske i rent reklamsyfte

Ladda ned ansökningsblankett

Ansökningsblankett (docx, 58 KB)

Observera. Bilagor utöver ansökan och budget kommer inte att ingå i bedömningsunderlaget.