CHICKENLADY-GUNNI_09

The Non-Human Animal

The Non-Human Animal presenterar åtta internationellt verksamma konstnärer från olika länder och vars verk spänner över medier som video, foto, skulptur, installation, performance och forskningsbaserade projekt. Det kulturella skifte som klimatförändringen innebär är också ett tillfälle att se människan som en del i ett ekosystem som ett mänskligt djur bland andra djur. I utställningen ges utrymme för animaliska känslor, lek, empati samt en reflektion om hur gränsdragningen hela tiden förändras mellan människa och djur. Tillsammans med miljö- och klimatforskare kommer även frågor om Uppsalas bio-diversitet, hur djur migrerar i relation till klimatförändringarna, eller animistiska perspektiv att tas upp i publika samtal och workshopar.

Plats

Uppsala konstmuseum

Datum & tid

28 september – 24 november 2019